Palveluesihenkilö työ- ja päivätoiminta

Hakuaika päättyy  2.8.2024 15:00

Hae mukaan ammattitaitoiseen ja Eloisaan joukkoomme!

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa hakee palveluesihenkilöä toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.1.2025 alkaen vammaispalvelun osallisuutta ja työllisyyttä tukeviin palveluihin. Työ alkaa työsopimussuhteisena jo syyskuussa.

Palveluesihenkilö johtaa toimintakeskus Savoset Mikkelin ja Savoset Mäntyharjun sekä kahden asumispalveluyksikön toimintaa yhdessä kahden vastaavan ohjaajan kanssa. Toimintakeskuksissa toteutettavia sosiaalipalveluja ovat vammaisten henkilöden työ- ja päivätoiminta ja työhönvalmennus sekä työttömille henkilöille tarkoitettu kuntouttava työtoiminta. Asumispalveluyksiköt sijaitsevat Mikkelissä ja Mäntyharjussa ja molemmat ovat kehitysvammaisille henkilöille tarkoitettuja yhteisöllisen asumisen yksiköitä.

Palveluesihenkilö vastaa johtamiensa yksiköiden lähiesihenkilötyöstä, kuten rekrytoinneista, osaamisen kehittämisestä ja työntekijöiden ammatillisesta tuesta asiakastyössä. Palveluesihenkilö vastaa omalta osaltaan myös yksiköiden muista toimintaedellytyksistä, kuten tiloista, laitteista ja taloudesta. Palveluesihenkilön tehtävät liittyvät lisäksi yksiköissä toteutettavien palvelujen laadun, asiakaskeskeisyyden ja turvallisuuden varmistamiseen. Palveluesihenkilö kehittää palveluja yhdessä henkilöstön, vammaispalvelujen muun johdon ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Työ tapahtuu toimintayksiköiden lisäksi monenlaisissa ja moniammatillisissa verkostoissa.

Tarjoamme sinulle:
- Mielenkiintoisen ja monipuolisen työn vammaispalvelun johtamistehtävässä
- Mahdollisuuden osallistua vammaispalvelujen toiminnan kehittämiseen vammaispalvelua koskevan lainsäädännön uudistuessa
- Vammaisten avopalvelujen esihenkilötiimin tuen. Esihenkilötiimiin kuuluu palvelupäällikkö, päivä- ja työtoimintakeskusten palveluesihenkilöitä koko hyvinvointialueen alueelta, kaksi johtavaa sosiaalityöntekijää ja henkilökohtaisen avun palveluesihenkilö. Pääset lisäksi osallistumaan vammaispalvelujen asumispalvelujen ja koko palvelualueen esihenkilöiden yhteistyöhön
- Yksilöllisten tarpeidesi mukaisen perehdyttämisen ja koulutussuunnitelman
- Mahdollisuuden työnohjaukseen

Eloisa tarjoaa työntekijöilleen kattavat henkilöstöedut, kuten 300 euron arvoisen rahan käytettäväksi liikuntaan, kulttuuriin tai hyvinvointipalveluihin, kahvit, teet ja kaakaot työpaikalla sekä työsuhdepyöräedun. Haluamme, että viihdyt ja voit meillä hyvin.

Kelpoisuusvaatimus
- Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistoasteinen tutkinto.

Lisäksi edellytämme
- Riittäviksi arvioituja johtamisopintoja tai sitoutumista niiden suorittamiseen virkasuhteen alkuvaiheessa
- Ajo-oikeutta ja oman auton käyttömahdollisuutta
- Lääkehoidon osaamista yksiköiden johtamisen edellyttämässä laajuudessa
- Hygieniapassia tai sitoutumista sen suorittamiseen virkasuhteen alkuvaiheessa

Lisäksi odotamme sinulta:
- Työkokemusta kehitysvammaisten ja/tai muiden vammaisryhmien parissa työskentelystä
- Hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä tehdä monialaista yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja muiden sidosryhmien kanssa
- Kehittämismyönteisyyttä ja itsenäistä työotetta

Eduksi luetaan
- aikaisempi työkokemus sosiaalihuollon lähiesihenkilö- ja/tai muusta johtamistyöstä

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE TES:n mukaan. Viikkotyöaika on 38 tuntia 15 minuuttia. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää terveydentilaa koskeva selvitys.


Lisätietoja

https://etelasavonha.fi/tyopaikat

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa palvelupäällikkö Greta Jauhijärvi, greta.jauhijarvi@etelasavonha.fi, puh. 050 570 5039. Haastettelut pidetään 9.8.2024 Mikkelissä.

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa vastaa eteläsavolaisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestämisestä. Eloisalla on noin 190 toimipistettä, joissa työskentelee yhteensä noin 8000 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen ammattilaista. Eloisa on aito ja inhimillinen, ihmisen kokoinen. Me Eloisalaiset haluamme auttaa ja kehittyä. Haluamme olla osana luomassa väestöä palvelevaa ja hyvin toimivaa organisaatiota. Keskusteleva ja avoin ilmapiiri sekä valmentava johtamisote on meillä arkipäivää. Haluamme, että työntekijöillämme on hyvä olla – meillä on tilaa työnilolle. Tavoitteenamme on olla toimialansa joustavin ja paras työpaikka. Myö yhessä – Terveyttä ja turvaa Etelä-Savossa! Tutustu työnantajaan