Palveluesimies - Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

NUMEROTUNNISTE 237

PALVELUESIMIEHEN toimi, sairaala- ja välinehuollon vastuualueella, välinehuollon vastuuyksikössä.

Palvelukeskus järjestää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteisiä tukipalveluja. Palvelukeskus on Taysin hallinnollinen yksikkö, jossa on seitsemän vastuualuetta. Palvelukeskus kehittää potilashoitoa tukevia palveluja yhden luukun periaatetta noudattaen säästäen palveluiden käyttäjien aikaa ydintehtäviinsä.

Sairaala- ja välinehuollon vastuualue on osa palvelukeskuksen toimintaa. Sairaala- ja välinehuollon vastuualueen ydintehtävänä on tuottaa potilaan hoitotyön tueksi oikea-aikaisia ja laadukkaita tukipalveluja pitäen sisällään sairaalahuollon, välinehuollon, vaatehuollon ja ruokapalvelujen kokonaisuudet. Välinehuollon vastuuyksikkö tuottaa välineiden ja instrumenttien pesu-, desinfektio- ja sterilointipalveluja potilashoitoon ja tutkimukseen sekä instrumenttien lasermerkintäpalvelua. Sairaala toimii opetussairaalana, joten välinehuollon ammattitutkintoa suorittavia opiskelijoita on välinehuollossa harjoittelujaksoillaan sekä suorittamassa näyttötutkintonsa osia.

Tehtävän sisältö:

Palveluesimies toimii välinehuoltajien lähiesimiehenä vastaten muun muassa työvuoro- ja vuosilomasuunnittelusta, kehityskeskustelujen käymisestä, osaamisen arvioinnista ja kehittämisestä sekä välinehuoltoprosessin kehittämisestä yhdessä välinehuoltopäällikön kanssa. Palveluesimies huolehtii osaltaan työhyvinvoinnin toteutumisesta, ja on vastuussa yksikön talouden toteumasta palkkakulujen osalta. Palveluesimiehen työhön kuuluu tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa, esitysten ja luentojen pitäminen välinehuoltoprosessiin liittyen sekä aktiivinen verkostoituminen ja jatkuva kouluttautuminen.

Edellytämme kokemusta hoitotyöstä, sekä aktiivista kiinnostusta henkilöstöjohtamiseen.

Eduksi luemme hoitoalan koulutuksen, kokemuksen lähiesimiestyöstä, aktiivisen, kehittävän ja innovatiivisen työotteen sekä kyvyn hahmottaa kokonaisuuksia. Lisäksi hyvät organisointi- ja vuorovaikutustaidot, rohkeuden itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon sekä valmiuden muutosjohtamiseen.

Arvostamme kokemusta asiakaslähtöisestä kehittämisestä.

Hakukelpoisuus: Kelpoisuusehtona on soveltuva ammatillinen koulutus.

Työsuhteen tyyppi ja työaikamuoto: Vakituinen toimi, toimistotyöaika.

Koeaika: 6 kk

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus: KVTES, toimi täytetään sopimuksen mukaan.

Vaadittavat todistukset: Toimeen valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja ja 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys.

Tiedustelut: välinehuoltopäällikkö Lotta Järventaus, puh. 03 311 69087 tai etunimi.sukunimi@pshp.fi.

Hakumenettely: Toimea haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakemuksella. Hakemuslomake löytyy Taysin sivuilta http://www.tays.fi/rekrytointi. Toimea voi hakea myös kirjallisella hakemuksella, jossa on mainittava haettavan toimen numerotunniste, nimike ja sijoituspaikka. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi CV. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen: Tampereen yliopistollinen sairaala, kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere.

Hakuaika päättyy 9.8.2019 klo 14.30.

Lisätietoja

https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Meille_toihin

välinehuoltopäällikkö Lotta Järventaus, puh. 03 311 69087 tai etunimi.sukunimi@pshp.fi

Tays palvelukeskus, sairaala- ja välinehuollon vastuualue, välinehuollon vastuuyksikkö
Osoite: Teiskontie 35, 33520 Tampere

Tutustu työnantajaan