test

Palveluesimies, Aikuissosiaalityö, Pietarsaari

Hakuaika päättyy  6.10.2023 15:00

Haemme
palveluesimiestä Pohjanmaan hyvinvointialueelle, alkusijoituspaikka Aikuissosiaalityö, Kuntouttavaan työtoiminnan kokonaisuus, Pietarsaari ja Vöyri.

Tähän kokonaisuuteen kuuluu tällä hetkellä kolme kuntouttavan työtoiminnan yksikköä Pietarsaaressa ja Vöyrillä.

Sinun tehtäväsi on toimia näiden yksiköiden hallinnollisena ja operatiivisena esihenkilönä. Osallistut myös asiakastyöhön mm. ryhmätoiminnan ohjauksessa. Tehtävässäsi vastaat asiakkaidemme palvelusta, yksiköiden toiminnasta ja toiminnan kehittämisestä sekä henkilöstöhallinnosta ja taloudesta. Johdat moniammatillista henkilökuntaa ja Pohjanmaan hyvinvointialue tukee johtamistasi koulutuksellisin sekä työhyvinvointiasi tukevin keinoin.

Edellytämme sinulta hyviä organisointi-, suunnittelu- ja viestintätaitoja, muutosvalmiutta ja muutosjohtamistaitoja, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä edistää työyhteisöjen hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Tehtävän suorittamisessa ovat hyödyksi hyvä paineen- ja stressinsietokyky, luovuus, ratkaisukeskeisyys.
Haastatteluun kutsuttujen tulee ottaa mukaansa alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Kelpoisuusvaatimus:
Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015 § 8) mukainen soveltuva korkeakoulututkinto sisältäen/täydennettynä 60 op:n johtamisopinnoilla.
Hyvä suullinen ja kirjallinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli

Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen rokotussuoja. Lisäksi valitun tulee ennen viran vastaanottamista toimittaa vaadittava lääkärinlausunto terveydentilastaan.

Sovelletaan koeaikaa.


Lisätietoja

http://www.pohjanmaanhyvinvointi.fi

Kirsi Jormanainen
koordinoiva palveluesimies
puh. 040 354 4708
Annika Lill-Sundqvist
palvelupäällikkö
puh. 040 191 6382
etunimi.sukunimi@ovph.fi

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Pohjanmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, erikoissairaanhoidon palvelut sekä pelastuspalvelut Pohjanmaan maakunnassa.

Tutustu työnantajaan