Palveluesimies, Hiirosenkoti - Oulun kaupunki

Haettavana on PALVELUESIMIEHEN vakinainen virka Ikäihmisten laitoshoidon palveluissa Hiirosenkodissa.

Palveluesimiehen vastuualueena on pitkäaikaishoidon kehittämistyö, johtaminen sekä oman toimintayksikön taloudesta, toiminnasta ja henkilöstöstä vastaaminen yhteistyössä palvelupäällikön kanssa.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi tai alempi korkeakoulututkinto tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan kelpoisuus tai vähintään soveltuva opistoasteinen tutkinto, jonka lisäksi on hankittu työnjohdon ja hallinnon lisäkoulutus (40 op). Hakijalta edellytetään riittävää alan tuntemusta ja johtamiskokemusta. Lisäksi edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta ja innovatiivisuutta. Oulun kaupunki käyttää viroissa kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtäväkohtainen palkka on KVTES:n mukaan 3406,04€/kk.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/10577/2020. Hakemukset on toimitettava 26.10.2020 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/ikaantyminen/hiirosenkoti

Tutustu työnantajaan

Palvelupäällikkö Toini Kärenlampi, p. 044 703 5735 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi

Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Ikäihmisten hyvinvointi, Hiirosenkodin ympärivuorokautiset palvelut
Osoite: Merikotkantie 5, 90250 Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.