Palveluesimies ikääntyneiden palveluihin - Jyväskylän kaupunki

Ikääntyneiden palvelualueella tuotetaan palveluja ikäihmisille. Palvelurakenteen painopisteenä on kotona asumisen tukeminen ja etenkin kuntouttavan ja ennaltaehkäisevän toiminnan tehostaminen. Palveluja tuotetaan monituottajamallilla, sekä omana tuotantona että osto- ja palvelusetelipalveluina. Palvelualueen budjetti on noin 90 milj. euroa ja henkilöstöä on reilut 1000 henkilöä.

Nyt haemme keskitettyyn asiakas- ja palveluohjausyksikkö OIVAan

PALVELUESIMIESTÄ

toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.3.2021 alkaen.

Palveluesimiehenä vastaat keskitetyn asiakas- ja palveluohjausyksikkö OIVAn moniammatillisen työyhteisön lähiesimiestyöstä, toiminnan kehittämisestä ja operatiivisesta johtamisesta sekä taloudesta. Olet aktiivisesti mukana varmistamassa sujuvaa asiakasprosessia eri palveluiden välillä. Toimit luontevasti verkostoissa ja kykenet tekemään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Toiminnan kehittäminen ja uusien ideoiden hiominen ikäihmisten arkea tukeviksi palveluiksi ja toimintamalleiksi on sinulle luontevaa. Kehittämistyö inspiroi sinua ja hyödynnät työssäsi tiedolla johtamista löytäen tuloksellisia toimintamalleja. Työssäsi sinulla on tukena laaja joukko ammattilaisia ja esimiehenäsi toimii palveluohjauksen ja ennaltaehkäisevien palvelujen palvelupäällikkö.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus esimiestyöstä sekä ikääntyneiden palveluiden palveluohjauksen, asiakaspäätösprosessien ja palveluverkostojen riittävä tuntemus. Eduksi katsotaan soveltuvat johtamisopinnot, Lifecare-asiakastietojärjestelmän hallinta sekä RAI-toimintakykymittarin ja erilaisen hoivateknologian ja monikanavaisten palvelujen tuntemus. Osaat mahdollisesti myös palvelumuotoilua ja tuotteistamisen periaatteet sekä monituottajamallin mukainen palvelutuotanto ovat sinulle tuttuja. Työ edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja, paineen sietokykyä ja joustavuutta sekä hyviä tiimityötaitoja ja itsenäistä päätöksentekokykyä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävä alkaa 1.3.2021 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Haastattelut pyritään järjestämään 28.1.2021 ja 2.2.2021.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Palvelupäällikkö Anna-Liisa Heiskala p. 014-266 3912
sähköposti: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Ikääntyneiden palvelut
Osoite: 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.

Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka