Palveluesimies, kehitysvammaosasto - Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä on avoinna palveluesimiehen virka kuntoutuspalveluiden vastuualueella, kehitysvammaosastolla.

Palveluesimies vastaa ensisijaisesti kuntoutuspalveluiden vastuualueen kehitysvammaosaston lähijohtamisesta. Palveluesimiehen työpanos kohdistuu pääosin 1.3.2021 avatulle uudelle kuusi paikkaiselle kehitysvammaosastolle, jossa välittömiä alaisia on 14 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa työntekijää. Palveluesimies työskentelee moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Hänen esimiehenään toimii tulosyksikköpäällikkö, jonka sijaistaminen kuluu palveluesimiehen tehtävänkuvaan. Palveluesimies tekee hallintosäännön mukaisia esimiestehtäviä. Tehtäviin kuuluvat kehitysvammaosastolla päätösten tekeminen liittyen kehitysvammalain mukaiseen itsemääräämisoikeuden vahvistamiseen ja sen rajoittamiseen sekä siihen liittyvä seuranta ja tiedoksiannosta huolehtiminen. Palveluesimies osallistuu potilastyöhön ja työvuorosuunnitteluun. Tehtäviin sisältyvät myös uusien työntekijöiden perehdytys, opiskelijaohjaus sekä muut erikseen sovittavat tehtävät.

Tarjoamme monipuolisen ja haastavan työn sekä hyvän perehdytyksen ja hyvän kollegiaalisen tuen.
Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi osastonhoitajan pätevyys täydennettynä soveltuvilla johtamisen opinnoilla ja terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) mukainen pätevyys Suomessa, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinto. Edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Säädettyjen kelpoisuusvaatimusten lisäksi tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme itsenäistä päätöksentekokykyä, reipasta ja asiakaslähtöistä työotetta, kykyä organisoida työtään sekä myönteistä asennetta muutokseen ja toiminnan kehittämiseen. Katsomme eduksi aikaisemman kokemuksen esimies- ja kehitysvammatyöstä.

Palkkaus on Kainuun soten vahvistaman tehtävän vaativuuden arvioinnin mukainen. Työ alkaa 16.8.2021 tai sopimuksen mukaan. Koeaika on 6 kk.

Vastaanotamme hakemukset pääsääntöisesti Kuntarekryssä.
Postitse lähetettävä hakemus osoitetaan Jaana Leinoselle ja lähetetään osoitteella:
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, kirjaamo
PL 400
87070 KAINUU
Kuoreen merkintä: "palveluesimies, kehitysvammaosasto"
Hakemuksen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-todistus) terveydentilastaan sekä todistus rikostaustan selvittämisestä (Laki lasten kanssa työskenteleville rikostaustan selvittämisestä 504/2002) ennen tehtävän vastaanottamista.

Lisätietoja

http://sote.kainuu.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tehtävästä lisätietoa antavat vastuualuepäällikkö Esa-Petri Nurmela, puh. 044 797 0545, esa-petri.nurmela@kainuu.fi ajalla 19.7.2021-30.7.2021 ja tulosyksikköpäällikkö Jaana Leinonen, puh. 044 797 0605, jaana.leinonen@kainuu.fi ajalla 16.6.2021-2.7.2021 sekä ylilääkäri Merja Rauhala, puh. 044 797 4828, merja.rauhala@kainuu.fi ajalla 16.6.2021-29.6.2021.

Lisätietoja

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Terveyden- ja sairaanhoidonpalvelut, Kehitysvammaosasto

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) on arvostettu edelläkävijä sote-palvelujen kehittämisessä. Kainuun sote tuottaa seitsemän kunnan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut lasten päivähoitoa lukuun ottamatta, lisäksi yksi kunta on kuntayhtymässä osajäsenenä. Kainuun sote tuottaa alueelleen myös henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon palveluja. Kainuun sote työllistää noin 3 700 henkilöä. Kainuun sote on savuton työpaikka. Työntekijät testataan huumausaineiden varalta.


Osoite: Sotkamontie 13, 87300 Kajaani

Sinulle suositellut työpaikat