Palveluesimies, kuvantaminen - Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri

Koetko tulevaisuuden suunnittelun ja muutokset mieluisina työtehtävinä? Haemme Keski-Suomen uuteen Sairaala Novaan kuvantamiseen vakituiseen työsuhteeseen

PALVELUESIMIESTÄ

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuvantaminen tuottaa erikoissairaanhoidon tarvitsemat radiologiset palvelut ammattitaitoisesti, oikea-aikaisesti ja joustavasti digitaalisen kuvantamistekniikan mahdollistamin uusin menetelmin. Kuvantamisen yksikön toiminta-aluetta ovat keskussairaalan lisäksi Keski-Suomen alueen terveyskeskusten kuvantamispalvelut. Tässä tehtävässä toimit osastonhoitajan tasoisena esimiehenä kuvantamisen yksikön hoitohenkilökunnalle.

Palveluesimiehen tehtävät kohdentuvat kuvantamisen yksikön alueelle, jossa tehdään läheistä yhteistyötä asiakasyksiköiden kanssa sekä diagnostisten palveluiden muiden yksiköiden kanssa. Palveluesimiehenä toimit myös yhteistyökumppanina ERVA-kumppaneiden sekä mm. oppilaitosten kanssa. Työtehtävä on hoitohenkilöstön lähiesimiestyötä, sisältäen hallinnollisia tehtäviä sekä palvelutoimintojen johtamista. Tehtävässä edellytetään diagnostisten tutkimusmenetelmien, säteilylainsäädännön ja säteilytutkimusten hallintaa.

Palveluesimies tarvitsee työssään hyviä organisointi-, suunnittelu-, johtamis- ja esimiestaitoja sekä talousosaamista. Tehtävässä korostuu muutos- ja päätöksentekovalmius, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä kyky moniammatilliseen yhteistyöhön.

Palveluesimieheltä edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön pätevyyttä (559/1994) tai laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön pätevyyttä ja riittävää johtamiskoulutusta. Hakijalle katsotaan eduksi kokemus kuvantamisyksikössä tai muussa säteilytutkimuksia tuottavassa yksikössä työskentelystä. Lisäksi vaaditaan tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Työsuhteessa noudatetaan koeaikaa (6 kk).

Tervetuloa meille töihin!

Lisätietoja

http://www.ksshp.fi

Tutustu työnantajaan

Palvelupäällikkö
Lassi Hirvonen
puh. 014 269 5466
lassi.hirvonen@ksshp.fi

Diagnostiset palvelut, kuvantaminen
Osoite: Hoitajantie 3, 40620 Jyväskylä

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on edelläkävijä sairaalatoiminnan modernisoinnissa. Vuonna 2021 käyttöön otettava maakunnan yhteinen uusi sairaalamme, Sairaala Nova, mahdollistaa potilaan tarpeista lähtevät, täysin uudenlaiset hoitoprosessit. Suomen suurimpana keskussairaalana tarjoamme lähes kaikkien lääketieteen erikoisalojen palveluita. Meillä on 3700 työntekijää. Sairaanhoitopiirimme keskus sijaitsee vetovoimaisessa Jyväskylässä.

Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri - Savuton työpaikka