Palveluesimies leikkaustoiminta - Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut

Leikkaustoiminta hakee innostavaa ja kehittämisestä kiinnostunutta palveluesimiestä. Työ alkaa toukokuun 2021 aikana tai erikseen sovitusti.

Palveluesimiehenä toimit Kymenlaakson keskussairaalassa leikkaustoiminnassa, johon kuuluvat leikkausyksikkö ja leiko/toiko yksikkö. Leikkausyksikössä hoidetaan Kymsoten elektiiviset ja päivystykselliset toimenpiteet. Leiko/toiko-yksikkö vastaa potilaan preoperatiivisista valmisteluista.

Palveluesimiehen tehtävässä vastaat leikkaustoiminnan koordinoinnista, organisoinnista, kehittämisestä yhteisten strategisten linjausten ja tavoitteiden mukaisesti. Vastaat omalta osaltasi siitä, että tavoitteet saavutetaan ja osallistut sidosryhmäyhteistyöhön.

Palveluesimiehenä toimit hoitohenkilöstön lähiesimiehenä ja vastaat yksikön päivittäisestä toiminnasta, työvuoro- ja lomasuunnittelusta ja sijaisjärjestelyistä. Palveluesimiehen tehtäviin kuuluvat myös vastuu henkilöstön osaamisesta ja hoitotyön kirjaamisesta. Pidämme tärkeänä, että tuet toiminnallasi henkilöstön jaksamista ja kehität työhyvinvointia yhdessä yhteistyötahojen kanssa.

Tukenasi työssä toimii joukko osaavia kollegoita ja toimit tiiviisti yhteistyössä muiden leikkaustoiminnan sekä operatiivisen alueen lähiesimiesten kanssa.

Kelpoisuusvaatimus virkaan on soveltuva sosiaali- ja terveydenhuollon korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto ja laillistus tehtävään sekä esimiestyön osaamista. Tehtävän hoitaminen vaatii henkilöstöjohtamisen taitoja, hyviä vuorovaikutustaitoja, paineensietokykyä, asiakaslähtöistä sekä kehittävää työotetta. Esimieskokemus ja leikkaustoiminnan tuntemus katsotaan hakijalle eduksi.

Kymsotelaiset huolehtivat rokotesuojastaan. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Arvostamme osaamista muutosjohtamisen ja henkilöstöjohtamisen alueella.

Työ vaatii kykyä oppia ja kehittää itseään jatkuvasti. Arvostamme kykyä priorisoida tehtäviä ja joustavuutta nopeasti muuttuvissa työtilanteissa. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, stressinsietokykyä ja kykyä toimia yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa. Pääset kehittämään esimiesosaamistasi mukavassa työyhteisössä erikoissairaanhoidossa.

Haastattelut Teams/Skype kautta.

Lisätietoja

http://www.kymsote.fi

Tutustu työnantajaan

Palvelualuepäällikkö Niina Korhonen
niina.korhonen@kymsote.fi
p. 044 2231905
www.kymsote.fi

Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut
Osoite: 48210 Kotka

Kymsote - Laadukkaat palvelut, hyvinvoiva maakunta

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote huolehtii 170 000 kymenlaaksolaisen terveydestä, hyvinvoinnista ja toimintakyvystä. Tuotamme terveys-, perhe-, sosiaali- ja ikääntyneiden palveluja. Tavoittelemme toiminnassamme parasta asiakaskokemusta ja panostamme ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Kymsote on Kymenlaakson suurin työnantaja, jonka palveluksessa on noin 6000 henkilöä. Kymenlaaksossa meillä on ihmisen kokoinen arki: rehti tekemisen meininki, monipuoliset kehittymismahdollisuudet sekä luonnostaan vahva asuinympäristö.

Laadun tekee huippuammattilaiset.

Sinulle suositellut työpaikat