Palveluesimies - Oulun kaupunki

Sosiaalisen hyvinvoinnin, erityisryhmien asumis- ja päiväpalvelut palvelualueella, on haettavana PALVELUESIMIEHEN vakinainen virka.

Palveluesimiehen vastuualueena on kehitysvammaisten asumispalveluyksiköt Honkalankoti, Schjerfbeck-koti, Taatontupa ja Weikonkoti. Yksiköistä kolme on ympärivuorokautisesti toimivia, tehostetun asumispalvelun yksiköitä ja yksi tavallista palveluasumista. Palveluvalikoimaan kuuluu myös asumisharjoittelua sekä tuetun asumisen palveluita. Asiakkaat ovat pääosin kehitysvammaisia aikuisia henkilöitä. Palveluesimiehen tehtävänä on johtaa ja organisoida yksiköiden toimintaa ja hän toimii edellä mainittujen yksiköiden henkilöstön esimiehenä. Palveluesimies vastaa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden suunnittelusta, toteutumisesta, seurannasta ja kehittämisestä yhteistyössä palvelupäällikön kanssa.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi tai alempi korkeakoulututkinto tai vähintään soveltuva opistoasteinen tutkinto, jonka lisäksi on hankittu työnjohdon ja hallinnon lisäkoulutus (40 op). Lisäksi edellytetään työkokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon esimiestehtävistä, erityisryhmien palveluiden tuntemusta sekä vankkaa kehittämisotetta. Virassa edellytetään hyviä yhteistyö- ja verkostotaitoja.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virassa edellytetään tartuntatautilain § 48 edellyttämää rokotussuojaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) § 3 mukainen rikosrekisteriote. Kyseessä on virka, jonka osalta työnantaja voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi huumausainetestin tulosta henkilövalinnan yhteydessä.

Oulun kaupunki käyttää virassa kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/12462/2020. Hakemukset on toimitettava 7.12.2020 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.ouka.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa palvelupäällikkö Merja Halonen, p. 044 703 6243 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi

Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Sosiaalinen hyvinvointi, Erityisryhmien asumis- ja päiväpalvelut
Osoite: Oulun kaupunki, 90015 Oulun kaupunki

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka. Oulun kaupunki tukee työntekijöitä työterveyshuollon palveluin sekä henkilöstöetuna kulttuuri- ja liikuntaedulla.