Palveluesimies - Tampereen kaupunki

Palveluesimies - Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin asiakasmaksujen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuus vastaa tulosidonnaisten asiakasmaksujen määrittelemisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden piirissä oleville asiakkaille. Lisäksi tiimissä tehdään näihin palveluihin liittyviä tuloselvityksiä, laskutusta ja laskutuksen oheen kuuluvia taloushallinnon tehtäviä. Tiimi osallistuu aktiivisesti kaupungin prosessien kehittämiseen ja tekee yhteistyötä sekä sisäisten että ulkoisten kumppaneiden kanssa.

Haemme palveluesimiestä vakituiseen virkasuhteeseen.

Haemme Avo- ja asumispalvelujen asiakasmaksutiimiin palveluesimiestä, joka toimii valmistelijana ja esittelijänä sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaostossa asiakasmaksuja koskevissa asioissa sekä muissa asiakasmaksuihin liittyvissä hallinnollisissa valmistelutehtävissä. Palveluesimies on tiiminsä lähiesimies ja vastaa vaativista asiakaspalvelutehtävistä, asiakasmaksulaskutukseen liittyvistä tehtävistä sekä asiakasmaksuyhteistyöstä.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi opistotasoinen tutkinto. Tehtävässä edellytetään kykyä hallita laajoja kokonaisuuksia, kehittämismyönteistä työskentelyotetta, hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä positiivista asennetta muutoksiin ja uusien asioiden haltuunottoon. Lisäksi edellytetään monipuolista raportointi-, analysointi- ja tietojärjestelmäosaamista. Tehtävä edellyttää myös perehtymistä aihepiiriä koskevaan lainsäädäntöön.

Eduksi katsotaan aikaisempi esimieskokemus, kokemus asiakasmaksuihin liittyvistä tehtävistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan tuntemus.

Työaika: 36,75 h/vko

Työ- tai virkaehtosopimus: KVTES

Tampereen kaupungin työntekijänä sinulla on oikeus ison organisaation etuihin, kuten työterveyshuoltoon ja vakuutuskassan etuuksiin. Kaupunki tarjoaa myös mahdollisuuden harrastaa liikuntaa ja kulttuuria etusetelin avulla sekä hyvät koulutusmahdollisuudet monialaiseen ja ammatilliseen yhteistyöhön ja kehittämiseen.

Lisätietoja antaa: talouspäällikkö Paula Hakanen, puh. 040 801 6943 sekä hallintopalvelupäällikkö Merja Haapoja, puh. 040 521 4956 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@tampere.fi.

Hakuaika päättyy 21.11.2019.

Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Lisätietoa hakemisesta saat TampereRekrystä puh. 040 806 3184.

Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.tampere.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa: talouspäällikkö Paula Hakanen, puh. 040 801 6943 tsekä hallintopalvelupäällikkö Merja Haapoja, puh. 040 521 4956 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@tampere.fi.

Avo- ja asumispalvelut/Talous/Asiakasmaksutiimi
Osoite: Aleksis Kiven katu 14-16 C, Tampere

Tampereen kaupunki on Pirkanmaan suurin työnantaja. Rakennamme yhdessä Tampereen kaupunkia noin 14 500 työntekijän voimin. Työmme on merkityksellistä ja yhteiskunnallisesti arvokasta, työtä kaupunkilaisten hyväksi.

Kaupungin tekemisessä näkyy kumppanuus- ja kehittämiskulttuuri, jossa johtaminen on mahdollistavaa, henkilöstö kehittää ja yhteisöllisyys on vahvaa. Osallistumme vuosittain Vastuullinen Kesäduuni -kampanjaan ja olemme sitoutuneet toteuttamaan sen periaatteita jokapäiväisessä työssämme ympäri vuoden. Kampanjan ja kaupungin periaatteita ovat muun muassa hyvä hakijakokemus sekä oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus.

Menestyäkseen kaupunki tarvitsee joukkoonsa parhaat osaajat. Tule osaksi moniammatillista ja asiantuntevaa henkilöstöämme!