Palveluesimies, Tuiran hyvinvointikeskus - Oulun kaupunki

Tuiran hyvinvointikeskuksessa on haettavana PALVELUESIMIEHEN vakituinen virka, jonka vastuualueena on työikäisten palvelut.

Tuiran hyvinvointikeskus tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita Tuiran, Puolivälinkankaan, Koskelan, Pateniemen ja Kaijonharjun suuralueiden noin 62 000 kuntalaiselle.

Tuiran hyvinvointikeskuksen toiminnan tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöiset alueen palvelutarvetta vastaavat palvelut. Tuiran hyvinvointikeskuksen palveluprosessit on suunniteltu asiakaslähtöisesti elämänkaarinäkökulmasta. Työikäisten palvelut ovat jakautuneet neljään tiimiin. Tarjoamme vastuullisen ja vaihtelevan työn sekä moniammatillisen työyhteisön tuen.

Palveluesimiehen tehtäviin kuuluvat vastaanottopalveluiden kahden tiimin johtaminen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä hyvinvointikeskuksen palvelupäällikön, työikäisten palveluiden toisen palveluesimiehen ja apulaisylilääkärien kanssa. Palveluesimies vastaa osaltaan kyseisten palveluiden suunnittelusta ja kehittämisestä yhteistyössä palvelupäällikön, hyvinvointipalveluiden ja eri toimijoiden kanssa. Palveluesimies toimii vastaanoton kahden tiimin henkilöstön lähiesimiehenä.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi tai alempi korkeakoulututkinto tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys tai vähintään soveltuva opistoasteinen tutkinto, jonka lisäksi on hankittu työnjohdon ja hallinnon lisäkoulutus (40 op). Lisäksi edellytetään riittävää alan tuntemusta ja johtamiskokemusta. Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, kehittävää ja innovatiivista työotetta sekä kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa.

Tehtäväkohtainen palkka on 3564,22 €/kk.

Oulun kaupunki käyttää virassa kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/9776/2020. Hakemukset on toimitettava 28.9.2020 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.ouka.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa palvelupäällikkö Kirsi Kivelä, p. 044 703 4163 ja palvelupäällikkö Sirkku Kaltakari, p. 040 059 5838. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi

Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Tuiran hyvinvointikeskus
Osoite: Kangastie 16, 90520 Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.