Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettavana perhe- ja psykososiaalisten palvelujen palvelujohtajan virka. Palvelujohtaja toimii perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosaluejohtajana ja on kuntayhtymän johtoryhmän jäsen.

Perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosalue vastaa aikuissosiaalityön, perhesosiaalityön, mielenterveys- ja päihdetyön, vammaispalvelujen sekä neuvolapalvelujen järjestämisestä. Palvelujohtaja vastaa tulosalueen toiminnallisesta kokonaisuudesta ja kehittämisestä sekä talous- ja henkilöstöhallinnosta. Virkaan kuuluu myös yhteistyö sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa sekä moniammatillinen verkostotyö ja palveluprosessien koordinointi.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuoltolain 4 luvun 46 a § (22.4.2016/292) mukainen kelpoisuus. Virkaan valittavalta edellytämme hyvää sosiaalialan tuntemusta ja käytännössä osoitettua johtamiskokemusta. Arvostamme yhteistyökykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä rohkeaa ja vastuullista johtamisotetta.

Alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valitun on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Noudatamme viran täytössä kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, Pl 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi
https://www.esitteemme.fi/raahen-seudun-hyvinvointikuntayhtyma/WebView/

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat kuntayhtymän johtaja Hannu Kallunki puh. 0400 680 303 ja perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosaluejohtaja Antti Tornberg puh. 040 135 7850.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä järjestää alueensa väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka yhdessä muun toimintaympäristön kanssa tukevat ihmisten toimintakykyä ja arjessa pärjäämistä. Palvelutoiminnan voimavarojen käyttöä ja kehittämistä ohjaa asiakkaan tarve ja kuntien taloudellinen kantokyky. Väestöpohja on 33.000 asukasta ja henkilöstömäärä 1.200.