Skip to main content
test
Palvelukoordinaattori, työllisyyspalvelut - Pirkkalan kunta

Haemme palvelukoordinaattoria vakituiseen virkaan 15.11.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Palvelukoordinaattori toimii yhtenä OMA-valmentajana työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa.
OMA-valmentajan tehtävänä on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista. Palveluprosessi sisältää palvelutarpeen arvioimisen, työllistymis-, aktivointi- ja monialaisten suunnitelmien laatimisen, kokeilulain mukaisten palvelujen toteuttamisen ja ohjaamisen palveluihin, joilla edesautetaan asiakkaiden työllistymistä sekä työllistymissuunnitelman toteutumisen seurannan. Työskentelet monialaista palvelua tarvitsevien asiakkaiden kanssa, joten työssä korostuu verkostotyö. OMA-valmentajana sinulla on henkilökohtainen vastuu nimetyistä asiakkaista ja koordinoit heidän työllistymisprosessiaan. Lisäksi tehtävä sisältää työnvälitystä, neuvonta- ja ohjaustehtäviä sekä yritys- ja verkostoyhteistyötä. Asiakastyössä hyödynnetään laajasti sähköisiä työvälineitä. Työtä ohjaa lainsäädäntö (Laki julkisista työvoima- ja yrityspalveluista, työttömyysturvalaki, Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta ja Laki kuntouttavasta työtoiminnasta). Palvelussuhteen alkaessa tehtävä sijoittuu kunnan työllisyyspalveluihin.

Tehtävässä onnistuminen edellyttää hyviä tietoteknisiä taitoja, paineensietokykyä, hyviä yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja sekä asiakaslähtöistä ja itsenäistä työotetta. Lisäksi edellytämme halua ja kykyä oppia uutta ja myönteistä suhtautumista muuttuvan työelämän tilanteisiin. Arvostamme aikaisempaa kokemusta työllisyyttä edistävistä palveluista. Eduksi luemme työllisyys- ja yrityspalveluiden tuntemuksen, URA-tietojärjestelmän tuntemuksen sekä kyvyn hallita ja soveltaa työtä ohjaavaa lainsäädäntöä.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto tai muu tehtävään soveltuva koulutus.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä soveltuvuuslausunto terveydentilastaan.

Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Työaika on 38 tuntia 15 min / viikko. Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti (SOTE-sopimus).

Alkuperäiset työ- ja tutkintotodistukset esitetään haastattelussa.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Työllisyyspäällikkö Susanna Heinonen puhelin: 050 360 5408, sähköposti: etunimi.sukunimi@pirkkala.fi

Lisätietoja

Pirkkalan kunta

Pirkkala on yli 19 000 asukkaan kunta, joka työllistää noin 1400 henkilöä. Pirkkala sijaitsee Pirkanmaalla, Tampereen kaupunkiseudulla. Tilastojen mukaan Pirkkala on Suomen vetovoimaisin kunta, jonka asukasluku on 2000-luvulla kasvanut nopeimmin suhteessa väkilukuun. Ikärakenteeltaan nuoressa kunnassa asuu paljon lapsiperheitä, ja väestö on maan kolmanneksi koulutetuinta.

Kuntien asukastyytyväisyystutkimuksessa Pirkkala on sijoittunut viime vuosina kärkikolmikkoon. Tästä kuuluu kiitos henkilöstöllemme, josta haluamme pitää hyvää huolta. Mukavan kokoinen organisaatio antaa työnteolle mielekkäät puitteet, joissa pääset kehittämään osaamistasi. Pirkkalan kunnan arvot – välittäminen, vastuullisuus, yhteisöllisyys ja luovuus – näkyvät arjessamme.

Pirkkalan kunta tarjoaa työntekijöilleen monia etuja, kuten esimerkiksi tukea liikuntaharrastuksiin, työkyvyn ylläpitämiseen ja omaehtoiseen opiskeluun. Olemme savuton työpaikka.


Osoite: Pirkkala, 33960 Pirkkala
Pirkkalan kunta - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat