Palveluohjaaja - Riihimäen kaupunki

Palveluohjaaja - Riihimäen kaupunki

Haemme palveluohjaajaa 1.6.2019 alkaen.

Palveluohjauksen tiimissä toimii neljä palveluohjaajaa ja kaksi sosiaalityöntekijää. Tiimimme vastaa sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista: palveluneuvonnasta ja ohjauksesta, palvelutarpeen arvioinnista, yksityisiin palveluihin ohjaamisesta, 65 vuotta täyttäneiden omaishoidosta, liikkumista tukevista palveluista, tukipalveluiden myöntämisestä, lyhytaikaishoitoon ja pitkäaikaishoitoon sijoittamisesta.

Palveluohjaaja arvioi laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti ikääntyvien henkilöiden palvelutarvetta yhteistyössä asiakkaan ja läheisten kanssa. Palvelutarpeen arvioinnin lähtökohtana ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, toimintakyvyn eri osa-alueiden arvioiminen sekä asiakkaan toimintakyvyn ja osallisuuden tukeminen. Tavoitteena on oikea-aikaisten ja riittävien palvelujen järjestäminen sekä hyvän elämän turvaaminen asiakkaan omassa kodissa. Palveluohjaaja toimii yhteistyössä julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
Viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 8 §:n mukainen pätevyys.

Tehtävä edellyttää aktiivista ja asiakaslähtöistä työotetta, palvelujärjestelmän tuntemusta, asiakkaan laaja-alaisen palvelutarpeen selvittämisen osaamista ja osallistumista toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Työssä tarvitaan taitoa työskennellä erilaisissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kanssa, hyvää yhteistyökykyä, neuvottelutaitoja ja tietoteknisiä taitoja. Life Care-asiakastietojärjestelmän tuntemus ja palveluohjauskokemus katsotaan eduksi.

Tehtävässä edellytetään mahdollisuutta oman auton käyttöön.

Valittavan on ennen valinnan vahvistamista toimitettava työterveyshuollon antama hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Tehtävään valittavalta edellytetään tartuntatautilain 48§:n edellyttämä rokotussuoja.

Noudatamme viran täytössä 6 kuukauden koeaikaa. Palvelussuhteen ehdot ja tehtäväkohtainen palkka määräytyvät KVTES:n ja tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmän mukaisesti.

Hakemukseen ei tarvitse liittää opinto- tai työtodistuksia. Nämä todistukset tulee esittää myöhemmin, mikäli hakija kutsutaan haastatteluun.

Lisätietoja

http://www.riihimaki.fi

Lisätietoja antaa palveluvastaava Riitta Uronen, puh. 019 758 4432
Sähköpostitiedustelut: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi
Hakemukset www.kuntarekry.fi kautta. Mahdolliset paperihakemukset 24.5.2019 klo 12 mennessä osoitteella Riihimäen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi/Riitta Lähteenmäki, PL 125, 11101 Riihimäki

Riihimäen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi
Osoite: Eteläinen Asemakatu 4, 11130 Riihimäki

Riihimäen kaupungin työntekijänä pääset kehittämään noin 30 000 asukkaan edelläkävijäkaupunkia. Tavoitteenamme on toimia ja palvella iloisella asenteella. Kiertotalous, robotiikkaopetus ja nuorisoteatteri ovat tärkeitä vahvuuksiamme. Riihimäelle on helppo tulla vajaassa tunnissa joka puolelta Etelä-Suomea. Kaupunkimme on ihmisen kokoinen, kaikki tärkeä löytyy kävelymatkan päästä. Riihimäen kaupunki on savuton työpaikka

Tutustu työnantajaan