Palveluohjaaja - Lahden kaupunki

Lahden kaupungin nuorisopalvelut etsii uutta PALVELUOHJAAJAA jalkautuvaan ehkäisevään päihdetyöhön 1.9.2021 alkaen.

Palveluohjaaja toimii jalkautuvan ehkäisevän päihdetyön työparityössä kohdaten nuoria kadulla, kauppakeskuksissa ja kouluilla. Työ on iltapainotteista ja työpari jalkautuu kolmena iltana viikossa sekä satunnaisesti viikonloppuisin Lahden alueella. Jalkautuvan työn kohderyhmää ovat pääosin 13-17 -vuotiaat nuoret.

Työssä vaaditaan kykyä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin ja herkkyyttä kohdata nuoret heidän omalla reviirillään. Työpari ei tee pitkäkestoista yksilötyötä, vaan tukee ja ohjaa tarvittaessa nuoren hänelle sopiviin palveluihin. Nuorten kohtaamisissa ehkäisevä päihdetyö on vahvasti läsnä.

Palveluohjaaja havainnoi ja kerää tietoa nuorten vapaa-ajan vieton ilmiöistä sekä vallitsevasta päihdeilmastosta ja pyrkii vaikuttamaan niihin jalkautuessaan työparinsa kanssa nuorten pariin. Työparin tehtävänä on kehittää pienryhmätoimintaa sekä erilaisia päihdekasvatuksen menetelmiä mm. kouluilla toteutettavaksi. Jalkautuvan työparin vastuulla on lisäksi koordinoida vuosittain kaksi ehkäisevän päihdetyön tapahtumaa. Verkostoyhteistyötä tehdään eri viranomaisten, vanhempien, koulujen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Työpari koordinoi moniammatillisia tapahtumajalkautumisia Lahden alueella.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on nuoriso-, sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinto ja vähintään kahden vuoden kokemus työskentelystä nuorten kanssa. Onnistunut työn tekeminen vaatii kykyä toimia nuorten rinnalla rentona aikuisena, joka pystyy tarttumaan tärkeisiin aiheisiin dialogisesti ja saamaan aikaan keskustelua.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote. Tehtävissä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 4.8.2021 klo 15.00.

Tehtävä on uudelleen haettavana.

Lisätietoja

http://www.lahti.fi/nuorisopalvelut
https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/nuorisopalvelut/tukea-haastavissa-elamantilanteissa/nuorten-tukipalvelut-domino/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa 26.7. alkaen palveluohjaaja Anni Ratilainen, p. 044 416 4995, etunimi.sukunimi2@lahti.fi

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Nuorisopalvelut

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Kirkkokatu 21 D, 15140 Lahti

Sinulle suositellut työpaikat