Skip to main content
test
Palveluohjaaja ikäihmisten palveluihin - Riihimäen kaupunki

Haemme ikäihmisten palveluohjaukseen vakituiseen virkaan palveluohjaajaa.

Palveluohjauksessamme on kahdeksan palveluohjaajaa, kaksi sosiaalityöntekijää ja palvelukoordinaattori, jotka vastaavat sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista: palveluneuvonnasta ja -ohjauksesta, palvelutarpeen arvioinnista, yksityisiin palveluihin ohjaamisesta, 65 vuotta täyttäneiden omaishoidosta, liikkumista tukevista palveluista, tukipalveluiden myöntämisestä sekä lyhytaikaishoitoon ja pitkäaikaishoitoon sijoittamisesta.

Palveluohjaaja arvioi laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti ikääntyvien henkilöiden palvelutarvetta yhteistyössä asiakkaan ja läheisten kanssa. Palvelutarpeen arvioinnin lähtökohtana ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, toimintakyvyn eri osa-alueiden arvioiminen sekä asiakkaan toimintakyvyn ja osallisuuden tukeminen. Tavoitteena on oikea-aikaisten ja riittävien palvelujen järjestäminen sekä hyvän elämän turvaaminen asiakkaan omassa kodissa. Palveluohjaaja toimii yhteistyössä julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 8 §:n tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 7 §:n mukainen pätevyys.

Tehtävä edellyttää aktiivista ja asiakaslähtöistä työotetta, palvelujärjestelmän tuntemusta, asiakkaan laaja-alaisen palvelutarpeen selvittämisen osaamista ja osallistumista toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Työssä tarvitaan taitoa työskennellä erilaisissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kanssa, hyvää yhteistyökykyä, neuvottelutaitoja ja hyviä tietoteknisiä taitoja. Life Care-asiakastietojärjestelmän tuntemus, RAI-osaaminen ja palveluohjauskokemus ikäihmisten palveluissa katsotaan eduksi.

Tehtävässä edellytetään mahdollisuutta oman auton käyttöön.

Valittavan on ennen valinnan vahvistamista toimitettava työterveyshuollon antama hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Tehtävään valittavalta edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämä rokotussuoja.

Koeaika on 6 kk. Palvelussuhteen ehdot ja tehtäväkohtainen palkka määräytyvät Sote tes:n mukaan. Rekrytointilisä 100 €.

Hakemukseen ei tarvitse liittää opinto- tai työtodistuksia. Nämä todistukset tulee esittää myöhemmin, mikäli hakija kutsutaan haastatteluun.
Haastattelut pidetään viikolla 28.

Lisätietoja

http://www.riihimaki.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa palveluvastaava Rita Juvonen, puh. 040 330 4432
Sähköpostitiedustelut: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi
Hakemukset ensisijaisesti www.kuntarekry.fi kautta. Mahdolliset paperihakemukset 11.7.2022 klo 12.00 mennessä osoitteella Riihimäen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi/Hakemus/Riitta Lähteenmäki, PL 125, 11101 Riihimäki

Lisätietoja

Riihimäen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala

Haluatko sinäkin olla yksi Riihimäen kaupungin noin 1500 rohkeasta, ripeästä ja reilusta kunta-alan ammattilaisesta? Arvostamme ja tarvitsemme uusia osaajia, ja rekrytoimme kaupungin työyksiköihin ammattitaustaltaan erilaisia työntekijöitä. Me koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti ja meillä tuetaan myös omaehtoista opiskelua. Jos pohdit työhöntuloa pidemmän matkan päästä, voit hyödyntää käytössämme olevia työaikajoustoja: etätyötä, mobiilia joustotyötä ja liukuvaa työaikaa. Tarjoamme myös monipuolisia mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen. Tervetuloa työkaveriksemme!


Osoite: Eteläinen Asemakatu 4, 11130 Riihimäki
Riihimäen kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat