Palveluohjaaja, Kehitysvammahuolto - Haapaveden kaupunki

Palveluohjaajan viran hakuaikaa jatkettu, aiemmin tulleet hakemukset huomioidaan hakumenettelyssä. Palveluohjaajan keskeinen tehtävä on kaikenikäisten kehitysvammaisten ja heidän perheidensä oikea-aikaisen neuvonnan, varhaisen ohjauksen ja riittävän tuen varmistaminen. Työhön kuuluu kehitysvammaisten palvelutarpeiden arviointia, asiakastyötä, kuntoutusohjausta mm. kotikäynneillä, kouluilla ja varhaiskasvatuksessa, palvelusuunnitelmien laadintaa ja päivittämistä sekä tarvittavien kehitysvammalain mukaisten palveluiden myöntämistä. Palveluohjaaja vastaa kehitysvammaisten lasten iltapäivä- ja lomanaikaisesta hoidosta sekä osallistuu tukiasumisen ohjaamiseen. Tarkempi työnkuva suunnitellaan työn alkaessa.
Arvostamme oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä, kehitysvamma-alan osaamista ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Palveluohjaajan työ vaatii arviointikykyä ja muuttuvien olosuhteiden sietokykyä.
Pätevyysvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015 8§) mukainen sosionomi tai vastaava aiempi tutkinto. Olethan rekisteröity (JulkiSuosikki) ammattilainen.
Oman auton käyttö on välttämätöntä.

Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote. Tehtävässä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.haapavesi.fi

Tutustu työnantajaan

Kehitysvammahuollon palveluesimies Sirkka Leinonen p. 044 7591 236 (2.1.2020 alk. virka-aikana)
Perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö Marge Fingerroos p. 044 7591 271

Haapaveden kaupunki, Perusturva, Kehitysvammapalvelut
Osoite: Tähtelänkuja 1, 86600 Haapavesi

Haapavesi toimii Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen vastuukuntana ja tuottaa palvelut myös Pyhännälle. Osoitteesta www.haapavesi.fi löydät ajankohtaista tietoa kunnastamme. Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi on erinomainen työpaikka. Meillä kehitytään ja luodaan tulevaisuutta.