Skip to main content
test

Huittinen on hullun hyvä työnantaja!

Sinä energinen ja kehittämishaluinen palveluohjaaja! Onko Sinulla paloa ja intoa toimia moniammatillisessa tiimissä ja viedä eteenpäin ikäihmisten hoivaa ja hyvää elämää? Jos vastasit kyllä, tule meille Huittisten ikäihmisten palveluihin palveluohjaajaksi vakinaiseen työsuhteeseen.

Etsimme huippujoukkoomme Ikäihmisten palveluihin KAHTA (2) PALVELUOHJAAJAA. Toimet ovat haettavana 24.05.2022 klo 12 mennessä. Toimet täytetään 01.06.2022 ja 01.08.2022 alkaen tai sopimusten mukaan. Ensisijainen sijoittumispaikka on kotihoito.

Palveluohjaajan työ sisältää ikääntyvien kuntalaisten neuvontaa, kokonaistilanteen kartoittamista, ohjausta saatavilla oleviin palveluihin sekä yhteistyötä asiakkaan, asiakkaan läheisten, hoitavien tahojen ja eri palveluntuottajien kanssa. Tehtävässä korostuu asiakkaan hyvinvoinnin, voimavarojen ja elämänhallinnan tukeminen. Palveluohjaaja on mukana kehittämässä ikääntyneiden palveluja moniammatillisessa yhteistyössä ja verkostoissa. Käytössämme on Pegasos-potilastietojärjestelmä ja kotihoidon mobiili- ja toiminnanohjausjärjestelmä.

Edellytämme sinulta:
- Erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
- Osaamista palvelutarpeen ja toimintakyvyn arvioinnista
- Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmien ja lainsäädännön tuntemusta, tiedonhakutaitoja
- Paineensietokykyä, ongelmanratkaisutaitoja ja itsenäistä päätöksentekokykyä
- B-ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta

Tarjoamme sinulle mm.:
- Moniammatillisen ja kehittymishaluisen työyhteisön tueksesi
- Mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhön

Kelpoisuusehtona tehtävään on soveltuva sosiaali- tai terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinto (esim. sosionomi, sairaanhoitaja, geronomi, toimintaterapeutti) tai aikaisempi opistoasteen tutkinto. Katsomme eduksi kokemuksen ikäihmisten palveluohjaustyöstä, lääkehoidon osaamista ja RAI-toimintakykymittarin käytöstä. Toimissa edellytetään Tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa sekä väliaikaisen 48a §:n edellyttämää rokotussuojaa, joka tulee osoittaa hyväksytysti.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka on 2.559,75 €/kk. Toimien täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Henkilötodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Huittisten kaupunki on savuton työpaikka.

Haku tapahtuu ensisijaisesti sähköisellä hakemuslomakkeella osoitteessa www.kuntarekry.fi (hakusana Huittinen). Mikäli sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, paperihakemus pyydetään toimittamaan postitse osoitteella: Huittisten kaupunki, Ikäihmisten palvelut, Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen. Mahdolliset paperiset hakemukset siirrämme sähköiseen Kuntarekry-järjestelmään.

Ota rohkeasti yhteyttä! Lisätietoja antavat kotihoidon esimies Pirjo Kollin, puh. 044 560 3219 ja avopalveluohjaaja Minna Kyttänen, puh. 044 560 4246.

Huittisissa 4.5.2022

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

kotihoidon esimies Pirjo Kollin, puh. 044 560 3219 ja
avopalveluohjaaja Minna Kyttänen, puh. 044 560 4246

Lisätietoja

Huittisten kaupunki, Perusturvakeskus, Ikäihmisten palvelut, Kotihoito

www.huittinen.fi


Osoite: Selvinkatu 4, 32700 Huittinen

Sinulle suositellut työpaikat