Palveluohjaajan toimi - Sastamalan kaupunki

Palveluohjaajan toimi - Sastamalan kaupunki

Sastamalan kaupunki on mukana seutukaupunkien Seutuaiko-hankkeissa ja etsimme 2 määräaikaista palveluohjaajaa sijaisiksi hankkeeseen siirtyneiden palveluohjaajien työtehtäviin 1.9.2019-31.8.2021.

Sastamalan kaupungin työllisyyspalvelut sijoittuvat kaupungin organisaatiossa konsernihallinnon palveluihin. Työllisyyspalvelut tuottavat osallisuutta ja työllistymistä edistäviä palveluja kuntalaisille ja työllistämiseen tukea alueen työnantajille. Tuotettavat palvelut perustuvat työtä ohjaavaan lainsäädäntöön; työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP-työ), kuntouttava työtoiminta, sosiaalisen kuntoutuksen työtoiminta ja etsivä nuorisotyö. Palvelua tuotetaan monialaisena yhteistyönä eri viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

Palveluohjaajan tehtävänkuva on monipuolinen ja työtehtävät vaihtelevia. Työhön sisältyy työnhakija-asiakkaiden yksilö- ja ryhmäohjauksen lisäksi monialaista yhteistyötä eri viranomaisten ja kumppanuusverkostojen kanssa. Tehtävän hoitaminen edellyttää palvelujen kehittämiseen, suunnittelemiseen, toteuttamiseen ja arviointiin tarvittavaa asiantuntijuutta sekä nykytekniikan hallintaa. Perustyö sisältää lainsäädännön mukaisia tehtäviä, kuten työllistymissuunnitelmien tai sitä korvaavien suunnitelmien laatimista yhdessä asiakkaan ja muiden tarvittavien tahojen kanssa, asiakastietojen dokumentointia sekä tilastointia.

Palveluohjaajana toimit työllisyyspalveluissa TYP-työn, sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan lakisääteisissä tehtävissä. Asiakastyötä tehdään yksilö-, työpari- ja ryhmäpalveluina. Palvelutarpeet ovat pääasiallisesti yksilöllisten kuntoutus, koulutus- ja työvoimapalvelujen räätälöintiä. Kaikilla asiakkailla on nimettynä oma palveluohjaaja, joka vastaa asiakkaidensa palvelujen koordinoinnista ja lakisääteisten suunnitelmien laatimisesta.

Palveluohjaajalta edellytämme soveltuvaa korkeakoulutusta (esim. sosionomi tai kuntoutuksen ohjaaja AMK) ja työkokemusta työllistymistä edistävien palveluiden järjestämisestä / tuottamisesta. Tehtävän hoitaminen edellyttää lainsäädäntöosaamista, julkisten työvoima-, koulutus-, sosiaali- ja terveydenhuollon- ja kuntoutuspalveluiden tuntemusta.

Asiakaspalvelun tuloksekas hoitaminen vaatii hyviä vuorovaikutus- ja motivointitaitoja, sitoutunutta ja aktiivista työotetta sekä kykyä työskennellä monialaisen tiimin jäsenenä.

Palveluohjaajan työaika on 38 h 45 min / vko. Tehtävissä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä Sastamalan kaupungin työterveyshuollon (Terveystalo) hyväksyttävä sopivuuslausunto terveydentilastaan.

Hakemuksen jättäminen ensisijaisesti sähköisen järjestelmän kautta 2.8.2019 klo 15.00 mennessä (www.kuntarekry.fi)

Jos Sinulla ei ole mahdollisuutta sähköiseen hakemukseen, voit lähettää paperisen hakemuksen os. Sastamalan kaupunki, Kirjaamo, PL 23, 38201 Sastamala. Kuoreen tunnus Palveluohjaaja/ työllisyyspalvelut.

Lisätietoja ensisijaisesti sähköpostilla:
Työllisyyspalvelupäällikkö Tiina Leppäniemi tiina.leppaniemi@sastamala.fi. Puhelintiedustelut ajalla 29.7.-2.8.2019 puh. 040 668 3961.

Lisätiedot: työllisyyspalvelupäällikkö Tiina Leppäniemi,
Puhelintiedustelut ajalla 29.7.-2.8.2019 puh. 040 668 3961 tai tiina.leppaniemi@sastamala.fi

Sastamalan kaupunki, Konsernihallinto
Osoite: Aarnontie 2 A, 38200 Sastamala

Sastamala, Herra Hakkaraisen ja Pukstaavin kirjakaupunki, sijaitsee 50 km päässä Tampereelta. Asukkaita Sastamalassa on noin 25 000. Henkilökuntaa kaupungissamme on n. 1600. Tule kanssamme kehittämään kaupunkiamme ja sen palveluita. Tarkemmin voit tutustua kaupunkiimme www.sastamala.fi

Tutustu työnantajaan