Palvelupäällikkö - Lahden kaupunki

Tule mukaan kehittämään lahtelaista varhaiskasvatusta! Haemme VARHAISKASVATUKSEN PALVELUPÄÄLLIKKÖÄ Lahden kaupungin varhaiskasvatuspalveluihin toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.9.2021 alkaen.

Lahdessa tarjotaan laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta perheiden tarpeita vastaavasti. Palvelupäällikön tehtävät painottuvat varhaiskasvatuksen ohjaamiseen ja kehittämiseen, erityisesti pedagogiseen kehittämiseen; oppimisympäristö- ja tila-asioihin sekä yksityisten päiväkotien ohjaukseen valvontaan.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslaissa määritelty varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus sekä kasvatustieteen maisterin tutkinto. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja lisäksi eduksi luetaan kokemus varhaiskasvatuksen esimiestehtävistä.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseesi liitteeksi. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikostaustaote ja lääkärintodistus ennen tehtävän vastaanottamista. Koeaika on 6 kuukautta.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 14.5.2021 klo 15.00.

Varhaiskasvatus kuuluu sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalveluiden järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Päivähoitojohtaja Mika Harju puh. 050 559 7901
Palvelupäällikkö Leena Miettinen puh. 040 700 2340

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Varhaiskasvatus

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3 600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Sinulle suositellut työpaikat