Palvelupäällikkö, BusinessOulu- liikelaitos - Oulun kaupunki

Business Oulun Työllisyyspalvelut hakee PALVELUPÄÄLLIKKÖÄ määräaikaiseen virkaan työllisyyden kuntakokeilussa 30.6.2023 saakka.
Palvelupäällikkö johtaa Tuet ja maksatus -yksikköä Oulun seudun työllisyyden kuntakokeilussa. Kuntakokeilun tavoitteena on edistää tehokkaasti työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilun tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Palvelupäällikön pääasiallisena tehtävänä on vastata Tuet ja maksatus -yksikön toiminnasta, raportoinnista ja kehittämisestä.
Tuet ja maksatus -yksikköön kuuluvat seuraavat kokonaisuudet:
- Avustuspäätökset koskien palkkatukea, starttirahaa, kulukorvauksia, matka- ja yöpymiskustannuksia ja kuntalisiä
- Työllistymistä tukevien avustusten maksatukset
- Tilitysten tekeminen, valtionkorvausten tai hankerahoitusten hakeminen ja hallinta
- Työttömyysetuudella tuettujen omaehtoisen opiskelun seuranta
- Avustusten ja maksatusten seuranta ja raportointi
- Yksikön toiminnan strateginen ja toiminnallinen kehittäminen yhdessä muiden yksiköiden kanssa
- Muiden yksiköiden tukeminen avustuspäätöksiin ja työttömyysetuuksiin liittyvissä substanssiasioissa
- Sopimusten hallintaan ja hankintoihin/kilpailuttamiseen liittyvät tehtävät soveltuvin osin

Yksikön henkilöstöön kuuluu keskimäärin 10-15 asiantuntija- ja asiakastyötä tekevää henkilöä. Palvelupäällikkö vastaa hänelle nimetyn yksikön tavoitteiden mukaisesta etenemisestä ja siihen liittyvästä kehittämisestä sekä verkosto- ja sidosryhmäyhteistyöstä.

Palvelupäällikkö vastaa yksikköön kuuluvista hallinnollisista ja taloushallinnollisista tehtävistä sekä tiedottamisesta ja raportoinnista. Hän myös vastaa muista erikseen sovituista työllisyyspalveluiden organisaatiota ja kuntakokeilun toimintaa kehittävistä tehtävistä. Palvelupäällikkö vastaa myös yksikön toimintojen kehittämisestä ja integroinnista työllisyyspalveluiden muuhun toimintaan siten, että ne muodostavat toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Tuet ja maksatus -yksikön tehtävät voivat vielä jatkossa hieman muuttua ja kehittyä Kuntakokeilun käynnistyttyä.

Palvelupäällikkö ohjaa Tuet ja maksatus -yksikön henkilöstöä, toimii sen henkilökunnan virallisena ja /tai työnjohdollisena esimiehenä sekä toimii palvelukokonaisuutensa suoraan kuuluvien mahdollisten projektien hallinnollisena johtajana.

Palvelupäällikön määräaikaisen viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä työkokemusta vaativasta kehittämis-, esimies- ja johtamistyöstä työn edellyttämältä substanssiosa-alueelta. Eduksi katsotaan tehtävään sisältyvien prosessien ja lainsäädännön tuntemus. Muu mahdollinen osa-alueeseen liittyvä täydennyskoulutus ja osaaminen voidaan huomioida henkilövalinnoissa.

Palvelupäällikön tehtävä edellyttää oma-aloitteellista ja tavoitteellista työskentelyotetta sekä hyviä asiakaspalvelu-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Palvelupäällikön tehtävä edellyttää myös tavoitteellista verkostotyötä niin oman organisaation kuin muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Lisäksi tehtävässä tarvitaan esimiestaitoja ja itsensä johtamisen taitoja.

Palvelupäällikön määräaikainen virka voidaan täyttää, kun laki julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisesta tarjoamista koskevasta kokeilusta (kokeilulaki) on hyväksytty eduskunnassa. Virassa käytetään 6 kuukauden koeaikaa. Määräaikaiseen virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Tehtäväkohtainen palkka on 4874,48 eur/kk.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015.

Lisätietoja

https://www.businessoulu.com/

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat Kuntakokeilun projektipäällikkö Marjo Pekkonen, p. 040 183 1025 ja työllisyyspalveluiden päällikkö Noora Jansson, p. 040 753 2917

Oulun kaupunki, BusinessOulu -liikelaitos
Osoite: Hallituskatu 36 A, 90100 Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.