Palvelupäällikkö - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Haemme palvelupäällikköä mielenterveys- ja päihdeasumispalveluihin vastaamaan alueen kokonaisjohtamisesta. Vastuualueelle kuuluu aikuisten mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kuntouttavien asumis- ja päihdepalvelujen järjestäminen omana toimintana ja ostopalveluina. Palvelupäällikkö johtaa alueen toimintaa ja vastaa sen kehittämisestä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Keskeistä on luoda tuloksellinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa ja omien yksiköiden lähiesimiesten työn tukeminen ja palvelualueiden kehittäminen. Tehtävässä avautuu mahdollisuus innovatiiviseen kehittämiseen ja vaikuttamiseen palveluiden ja asiakasohjauksen uudistamistyössä. Työssä menestymiseksi tarvitaan talous- ja johtamistaitojen ohella mielenterveys- ja päihdeasiakkaan kuntoutusprosessin tuntemusta. Kyky arvioida palveluja ja niiden laatua sekä taito reagoida nopeasti muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin on tehtävän hoitamisen kannalta välttämätöntä.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä tehtävään soveltuva työkokemus.

Lisäksi edellytetään johtamis- ja esimieskokemusta.

Eduksi luetaan talous- ja johtamiskoulutukset sekä työkokemus julkiselta sektorilta.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Turun kaupunki suosii anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa ky-sytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle esimiehelle anonyymissä hakijaraportissa. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan

Psykososiaalisten palvelujen johtaja Annie Turunen, p. 050 467 2014
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa. Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa ennen hakuajan päättymistä osoitteella: Hyvinvointitoimiala, kirjaamo, PL 670, 20101 TURKU

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Psykososiaaliset palvelut
Osoite: Turku, 20100 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.