Palvelupäällikkö, varhaiskasvatus - Rauman kaupunki

Palvelupäällikkö, varhaiskasvatus - Rauman kaupunki

Rauman kaupungin sivistystoimiala asettaa varhaiskasvatuksen palvelupäällikön viran uudelleen haettavaksi.

Palvelupäällikkö vastaa asiakaspalveluprosesseista, johtaa palveluohjausta ja perhepäivähoitoa, organisoi ja kehittää vuorohoitoa, valvoo yksityistä palvelutuotantoa sekä johtaa palveluseteliprosessia. Hän kuuluu varhaiskasvatuksen palvelualueen hallinnon tiimiin. Palvelupäällikön työ sisältää ohjausta, raportointia, organisointia, asiakaskontakteja ja innovointia sekä arvioiden ja laskelmien laatimista. Palvelupäällikkö toimii kahden henkilön lähiesimiehenä.

Arvostamme monipuolista osaamista ja laajaa kokemusta varhaiskasvatuksesta sekä hyviä organisointi-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä johtamistaito. Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta.

Virka täytetään 1.10.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkka- ja palvelussuhdeasiat määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävä on kaupunkikohtainen ja se saattaa vielä tulla täytettäväksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Tehtävään valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedonsaannista hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry).

Lisätietoja

http://www.rauma.fi

Varhaiskasvatusjohtaja Päivi Tiesmaa, p. 044 793 4523 tai paivi.tiesmaa@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Kanalinranta 3, 26100 Rauma ja kuoreen tulee merkitä; "Palvelupäällikkö, varhaiskasvatus". Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Varhaiskasvatus
Osoite: Kanalinranta 3, 26100 Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan