Palvelusihteeri - Vaalan kunta

Palvelusihteeri - Vaalan kunta

Etsimme aktiivista ja palveluhenkistä osaajaa, joka hallitsee sähköisen viestinnän, verkostoissa työskentelyn ja joustavan yhteistyön moniammatillisessa työyhteisössä.
Palvelusihteeri toimii osana sisäisen toimistotiimin henkilökuntaa. Palvelusihteerin tehtävien ytimen muodostavat tehtävät Vaalan kunnan sivistyspalveluissa, mutta tehtäviin voi kuulua myös muita toimistotiimin tehtäviä lomien sijaistuksien aikaan. Palvelusihteeri päättää päivähoidon asiakasmaksuista lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti sekä toimii hyvinvointilautakunnan kokouksen pöytäkirjanpitäjänä.

Palvelusihteerin virkaan valitulta edellytetään vähintään soveltuvaa toisen asteen tutkintoa. Valituksi tulevalta henkilöltä toivomme toimistotyön kokemusta, hyvää tietoteknistä osaamista ja asiakaspalvelutaitoa. Arvostamme hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä tarttua monipuolisiin työtehtäviin ja itsenäistä työotetta sekä kunnallishallinnon tuntemusta.

Työaika on toimistotyöaika.

Palkka määräytyy KVTES:n mukaan ja koeaika on 6 kk.

Hakemukset tulee jättää sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi 26.7.2019 klo 16.00 mennessä. Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valitun on esitettävä lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Vaalan kunta on savuton työpaikka.

Hallintojohtaja Ari Niskanen puh. 0400-855 924 (ajalla 1.7.-5.7.2019) ja
Hallintosihteeri Lea Karppinen puh. 0400-855 921 (ajalla 16.7.-25.7.2019)

Sivistyspalvelut
Osoite: Niskantie 10, 91700 Vaala

Vaalan kunta on luonnonläheinen kunta, jossa arkiset palvelut toimivat. Sijaintimme Oulujärven rannalla antaa mahdollisuudet asumiseen ja elämiseen luonnonkauniissa maisemassa.

Tutustu työnantajaan