Palvelusihteerin toimi - Varkauden kaupunki

Varkauden kaupungin sivistystoimessa on haettavana vakinaista täyttämistä varten 30.11.2020 alkaen Kangaslammin kaupunginosan asiointipisteen

PALVELUSIHTEERIN TOIMI (vakanssinro 330017).

Tehtävään sisältyy monipuolinen asiakaspalvelu (mm. neuvonta, tiedonhankinta, lomakkeet, digituki), useiden työssä tarvittavien ohjelmistojen hallinta, kassapalvelut ja tilitys, toimintaympäristön tiedottaminen ja viestintä, teknisen toimen venepaikkojen hallinta ja Kangaslammin liikuntatalon työtehtäviä sekä lähikirjaston töitä, mm. lainaustoiminta. Lisäksi palvelusihteerin työtehtäviin kuuluvat sopimuskumppaneiden Postin myyntipisteen työt ja Kelan tukipalvelut.

Lisäksi edellytämme hyviä asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä ryhmätyötaitoja, omatoimisuutta, tiedon hankinta- ja hallintataitoja, sitoutumista ja joustavuutta. Palvelusihteerin moninaiset tehtävät vaativat järjestelmällistä asioiden osaamista, muistamista ja paineensietokykyä. Asiointipisteen menestyksellinen hoito
vaatii markkinointiin ja tiedottamiseen liittyviä taitoja sekä hyvät tietotekniset taidot.

Eduksi luetaan hyvä kielitaito sekä someosaaminen.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva koulutus.

Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Ennen tehtävän vastaanottamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista, tehtävään valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Sähköiset hakemukset pyydetään jättämään määräaikaan mennessä ilmoituksen hakulomakkeella. Hakemukseen voi liittää ansioluettelon ja pdf-tiedostona jäljennökset tutkintotodistuksista. Alkuperäiset opinto- ja työ-todistukset pyydetään tarvittaessa erikseen nähtäviksi.

Ilmoitus on julkaistu: Varkauden kaupungin Intra-sivuilla, www.varkaus.fi, www.te-palvelut.fi sekä www.kuntarekry.fi.

Hakuaika tehtävään on 15. - 29.10.2020 klo 15 mennessä.

Lisätietoja

http://www.varkaus.fi
http://www.varkaus.fi/kirjasto

Tutustu työnantajaan

kirjastotoimenjohtaja Pauliina Arresalo
puh. 040 5940 459, email: pauliina.arresalo(a)varkaus.fi

Varkauden kaupunki, Sivistystoimi
Osoite: Osmajoentie 1, 78200 Varkaus

Warkaus on vahvaa teollisuusperintöä ja kansainvälistä energiateknologiaa vain tunnin matkan päässä Kuopiosta ja Mikkelistä, Saimaan rannalla. Järvien halkomassa kaupungissamme kaikki on lähellä, niin palvelut kuin työpaikatkin.

Meiltä löytyy rohkeutta ottaa henkilöstö ja asukkaat mukaan päättämään itseensä vaikuttavista asioista. Meillä on loistavia omia ideoita ja loput varastamme. Kehitämme arjessa.

Ryöstä aikaa itsellesi ja perheellesi ja #teeWarkaus!