Palveluvastaava - Rovaniemen kaupunki

Palveluvastaava - Rovaniemen kaupunki

Rovaniemen kaupungin perusturvan toimialan ikäihmisten palvelualueella

on uudelleen haettavana

palveluvastaavan toimi
tämän hetkisenä sijoituspaikkana kotihoito

Haemme Rovaniemen kaupungin ikäihmisten palvelujen kotihoidon turvatiimiin ja resurssipoolitiimiin hyvät vuorovaikutustaidot omaavaa ja palvelujen kehittämisestä kiinnostunutta palveluvastaavaa.

Palveluvastaava toimii kotihoidon turvatiimin ja resurssipoolitiimin esimiehenä ja vastaa yksikön toiminnasta, taloudesta, henkilöstöhallinnosta sekä kehittämistyöstä. Arvostamme hyviä asiakaspalvelu- työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja.

Kelpoisuusvaatimuksena palveluvastaavan toimeen on soveltuva korkeakoulututkinto tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Eduksi katsotaan esimieskoulutus, kokemus esimiestehtävistä ja kotihoidon työstä.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Toimessa on neljän kuukauden koeaika.

Toimeen haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen
työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry. Hakuaika päättyy 17.6.2019 klo 15.00.

Jos ei ole mahdollisuutta jättää sähköistä hakemusta Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalve-luun, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, kaupunginkirjaamo, Koskikatu 27, 3. kerros tai toimittaa Rovaniemen kaupungin Olkkarin Osviitan asiakaspalvelupisteeseen: Rovaniemen kaupunki, kaupunginkirjaamo, Koskikatu 25, 2. kerros. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 17.6.2019 klo 15.00

Hakemuksen aiemmin jättäneet otetaan haussa huomioon.

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/rekry

Kotiin annettavien palveluiden palveluesimies Anneli Ylitalo puh. 040534 7691 tai palveluvastaava Sanna Lampinen puh. 0403525436

Perusturvan toimiala ikäihmisten palvelualueella
Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi

Rovaniemen kaupungin perusturvan toimialan toimintaa ovat avovastaanotto, aikuisten sosiaalinen kuntoutus ja tuki, aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö, erityisryhmien asumispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, maahanmuuttajasosiaalityö, palveluohjaus ja ikäosaamiskeskus, perhesosiaalityö, perheneuvola, perheoikeudelliset palvelut, sairaalapalvelut, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaissosiaalityö sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1100 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.

Tutustu työnantajaan