Palveluvastaava - Rovaniemen kaupunki

Rovaniemen kaupungin sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialan Ikäihmisten palvelualueella

on haettavana

kaksi palveluvastaavan toimea

Toimien tämänhetkiset sijoituspaikat ovat Näsmänkiepin palvelutalo ja Aaltorannan palvelutalo.

Näsmänkieppi on 70-paikkainen asumispalveluyksikkö, jossa tuetaan asukkaiden elämänlaatua ja heidän päivittäisiä toimintoja. Näsmänkiepin asukkaat ovat pääsääntöisesti tehostetun palveluasumisen asiakkaita ja Näsmänkiepin osasto 2 toimii kaupungin jaksohoitoyksikkönä. Aaltoranta on muistisairaille ikäihmisille tarkoitettu 24-paikkainen asumisyksikkö. Aaltoranta toimii muistisairaiden asukkaiden kotina tukien heidän elämänlaatuaan ja päivittäisiä toimintojaan.

Palveluvastaava toimii palvelutalon henkilöstön lähiesimiehenä sekä vastaa palvelutalon toiminnasta ja taloudesta.

Haemme tehtävään osaavaa, hyvät vuorovaikutustaidot omaavaa, innostavaa henkilöä, joka on aidosti kiinnostunut niin ikäihmisten palvelujen kehittämisestä kuin henkilöstön päivittäisestä johtamisesta.

Palveluvastaavan toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto. Lisäksi katsotaan eduksi sairaanhoitajan- tai terveydenhoitajan tutkinto, esimieskoulutus ja/tai kokemus esimiestyöstä sekä osaaminen ja kokemus muistisairaiden ikäihmisten parissa työskentelystä.

Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Toimessa on neljän kuukauden koeaika.

Toimeen haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry. Hakuaika päättyy 24.2.2020 klo 15.00

Jos ei ole mahdollisuutta tehdä sähköistä hakemusta, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, Kirjaamo, Koskikatu 27 A-porras, 3.krs, 96101 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 24.2.2020 klo 15.00

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Palveluesimies Anne Mattila 040 7470838, anne.mattila@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupunki, Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Terveyspalvelut, Ympärivuorokautinen hoiva, Näsmänkiepin palvelutalo
Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi

Rovaniemen kaupungin sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäväaluetta ovat aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö, avovastaanotto, erityisryhmien asumispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, palveluohjaus ja Ikäosaamiskeskus, perhesosiaalityö, perheneuvola, perheoikeudelliset palvelut, sairaalapalvelut, sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen palvelut, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaissosiaalityön palvelut sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1100 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.