test

Rovaniemen kaupungin Ikäihmisten palvelualueella
on haettavana

palveluvastaavan virka
tämän hetkisenä sijoituspaikkana päivätoimintayksikkö Tapionkoti.

Ikäihmisten palveluissa painotetaan toimintakyvyn tukemista kaikissa palveluissa. Kuntouttava päivätoiminta tukee asiakkaan kotona asumista, yksilöllisiä voimavaroja ja asiakkaan kokonaisvaltaista toimintakykyä. Päivätoiminnalla tuetaan asiakkaan osallisuutta kodin ulkopuolisiin monipuolisiin toimintoihin. Päivätoiminnalla tuetaan myös omaishoitajuutta.

Palveluvastaava toimii päivätoimintayksikkö Tapionkodin lähiesihenkilönä ja vastaa yksikön toiminnasta, taloudesta, henkilöstöhallinnosta sekä kehittämistyöstä. Palveluvastaavan työajasta noin puolet sisältää päivätoiminnan asiakas ja -arviointityötä, kuten esimerkiksi asiakkaan toimintakyvyn arviointia, ryhmätoimintojen ohjaamista sekä asiakkaan päivittäisten toimintojen tukeminen. Työhön sisältyy myös laaja sidosryhmien välinen yhteistyö.

Arvostamme hyviä asiakaspalvelu-, työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kiinnostusta palvelujen kehittämiseen. Tarjoamme mielenkiintoisen työn ja mahdollisuuden toiminnan kehittämiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena palveluvastaavan virkaan on soveltuva korkeakoulututkinto tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Eduksi katsotaan johtamiskoulutus ja -kokemus ja osaaminen sekä kokemus kuntouttavasta kokonaisvaltaisesta työstä ikäihmisten parissa.

Palkkaus on sote-sopimuksen mukainen.

Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.
Viran täyttämisessä noudatetaan anonyymiä rekrytointimenettelyä. Käytännössä rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Taustatiedoissa kysyttävät tiedot eivät näy rekrytoivalle esimiehelle. Tavoitteenamme on anonyymin rekrytointimenettelyn avulla kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen ja työkokemukseen.

Virkaan haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen
työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry. Hakuaika päättyy 28.1.2022 klo 15:00.

Jos ei ole mahdollisuutta tehdä sähköistä hakemusta, tulee hakemus toimittaa postitse:
Rovaniemen kaupunki, kaupungin kirjaamo, Koskikatu 25, 2. kerros/Osviitta, PL 8216, 96100 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimi. Hakuaika päättyy 28.1.2022 klo 15:00.

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa vs. palveluesimies Krista Maikkunen puh. 0406290819 tai vs. palveluvastaava Riina Poikajärvi puh. 0407525458. Yhteydenotot arkisin klo 8-10 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi.

Lisätietoja

Rovaniemen kaupunki, Ikäihmisten palvelut, Kotiin annettavat palvelut

Rovaniemen kaupungin hyvinvointipalveluihin kuuluu avovastaanotto, asumispalvelujen erityispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, palveluohjaus ja Ikäosaamiskeskus, päihdehuollon palvelut, työikäisten ja lapsiperheiden palvelut, sairaalapalvelut, sosiaalisen, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaispalvelut sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1000 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.


Osoite: Pohjolankatu 2, 96100 Rovaniemi

Sinulle suositellut työpaikat