Skip to main content
test
Palveluvastaava - Turun kaupunki

Turun kaupungin kirjastopalvelut hakee palveluvastaavaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.9.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Palveluvastaavana koordinoit kirjastotilojen sekä teknisen infran ylläpitoa ja tukitoimintaa. Toimit kaupunginkirjaston infratiimin lähijohtajana, vastuullasi tiimin päivittäisen toiminnan suunnittelu, organisointi ja kehittäminen.

Päiväsi koostuu yksittäisten huolto- ja muutostöiden koordinoinnista, palavereista sekä tiedottamisesta. Käytännössä pidät yhteyttä eri palveluntuottajiin (kiinteistönhoito, siivous, vartiointi, logistiikka, kirjastoautomaatio) ja huolehdit, että kaikki sujuu niin kuin pitää. Lisäksi osallistut tehtäväalueesi hankintojen valmisteluun, sopimusseurantaan ja ostotilausten tekemiseen sekä vastaat irtaimistorekisterin ylläpidosta.

Työtehtäviisi voi kuulua jossain määrin myös infratiimiläisten muita tehtäviä, kuten kirjastoaineistokuljetusten käsittelyä, laitteiden käytön ohjeistusta, kalustesiirtoja ja kulunvalvontaa. Pääasiallinen työskentelypaikkasi on pääkirjasto, mutta työtehtäviä on lisäksi Turun lähikirjastoissa. Pääkirjastomme on auki seitsemänä päivänä viikossa. Työaikasi painottuu pääosin arkipäiviin ja aamuvuoroihin, mutta siihen sisältyy myös ilta- ja viikonloppuvuoroja.

Infratiimin lähijohtajana toimiminen tarkoittaa vahtimestareiden ja järjestelmäkoordinaattorin työvuorojen suunnittelua ja henkilöstöasioiden valmistelua, tiimipalaverien pitämistä, tavoitekeskustelujen läpikäyntiä, vuosilomien suunnittelua ja poissaolojen hallintaa. Vastuullasi on tiimille asetettujen tavoitteiden seuranta ja niiden saavuttamisen aktiivinen edesauttaminen.

Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa työnkuvaasi jossain määrin omien vahvuuksiesi, mielenkiintosi sekä osaamisesi mukaisesti.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja hyvä tehtävään soveltuva työkokemus.

Tiimisi ja muut yhteistyötahosi odottavat, että olet helposti lähestyttävä ja tartut haasteisiin ripeästi. Esihenkilönä olet kuunteleva, luotettava ja oikeudenmukainen. Osaat antaa ja vastaanottaa palautetta. Jotta pystyt täyttämään tiimisi odotukset, osaat johtaa positiivisella otteella.

Työ edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja vastuunottoon, hyvää organisointikykyä, joustavuutta sekä kehittävää työotetta. Tilanteet vaihtuvat lennossa ja päivät kuluvat usein ongelmia ratkoessa, joten hyvät vuorovaikutustaidot, kyky tulla toimeen erilaisten toimijoiden kanssa sekä erinomainen stressinsietokyky ovat tarpeen.

Tehtävässä menestyminen edellyttää myös kokemusta vastuullisessa työroolissa toimimisesta (esimerkiksi lähijohtajan tehtävistä) ja hyviä IT-taitoja.

Eduksi luetaan hankinta- ja talousosaaminen, työturvallisuusosaaminen, tila- ja kiinteistöpalveluiden tuntemus sekä voimassa oleva B-ajokortti ja auton käyttömahdollisuus.

Mikäli kirjasto on toimintaympäristönä tuttu, on siitä ehdottomasti etua.

Henkilöllisyystodistus sekä alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ehdollisesti tehtävään valitun on esitettävä Länsirannikon Työterveys Oy:n todistus terveydentilastaan työsopimukseen kirjatussa määräajassa.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja haastavan työtehtävän, ajanmukaiset työvälineet sekä kehittymismyönteisen työskentely-ympäristön, jossa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla moderni ja historiallinen rakennusperintö, saavutettavat kulttuuripalvelut ja innovatiivinen kirjastoteknologia. Turun kaupunginkirjaston arvoina ovat hyvinvointi, vastuullisuus ja tasa-arvo. Työyhteisömme on avoin, monimuotoinen ja kannustava. Panostamme henkilöstömme hyvinvointiin, ja tarjoamme monipuolisia henkilöstöetuja tukemaan henkistä ja fyysistä virkistäytymistä. Etätyö on mahdollista etukäteen sopien.

Perehdytämme sinut työhön ja työssä käytettäviin järjestelmiin. Panostamme vahvasti henkilöstömme ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Sinulla on erittäin hyvät mahdollisuudet kehittyä edelleen tehtävässäsi, sillä Turun kaupunki tarjoaa esihenkilöilleen laadukasta koulutusta kertakoulutuksina ja pitkäkestoisina täydennyskoulutuksina.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Turun kaupunki suosii anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle esimiehelle anonyymissä hakijaraportissa. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antavat (arkisin klo 9:00-16:00):
palvelupäällikkö Asko Autio, asko.autio@turku.fi, p. 050 577 1939
kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula, rebekka.pilppula@turku.fi, p. 050 590 7691
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Lisätietoja

Turun kaupunki, Vapaa-aika -palvelukokonaisuus, Kirjastopalvelut, Yhteiset palvelut

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.


Osoite: Linnankatu 2, 20100 Turku

Sinulle suositellut työpaikat