Palveluvastaavaa - Servica

Servican palvelualue 2 hakee Eteläiselle monipalvelualueelle ruokapalvelun ammattilaista työskentelemään palveluvastaavan / moniosaajan tehtävässä. Aloitettaessa työkohde on uusi Von Wrightin koulu. Tehtävä sisältää myös laitoshuoltajan perustehtäviä.

Kelpoisuusedellytyksenä on ruokapalvelun ammattitutkinto tai vastaava perustutkinto sekä hyvä suullinen ja kirjallinen Suomen kielen taito. Tehtävä vaatii monipuolista työkokemusta palvelukeittiön erilaisista tehtävistä, ruoanvalmistusosaamista sekä kykyä itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn. Tuotannonohjausjärjestelmä -osaaminen katsotaan eduksi (Aromi).

Arvostamme ennakkoluulotonta ja positiivista asennetta sekä asiakaslähtöistä toimintatapaa sekä hyviä yhteistyötaitoja.

Lisäksi edellytämme tartuntatautilain 48§ edellyttämää rokotussuojaa.

Hyväksymme vain KuntaRekryn kautta tulleet hakemukset.

Laitoshuoltajan / moniosaajan haku Von Wrightin koululle on myös käynnissä, Kuntarekryn avain 310832.

Lisätietoja

http://www.servica.fi
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/servica/

Tutustu työnantajaan

Palvelupäällikkö Anja Korhonen puh. 044 4261 102, anja.sofia.korhonen@servica.fi
tai alue-esimies Tarja Asikainen puh. 044 4261 608, tarja.asikainen@servica.fi

Palvelualue 2
Osoite: Leväsentie 3, 70700 Kuopio

Olemme joka päivä mukana asiakkaidemme arjessa

Tuotamme omistajillemme ruokapalvelujen, puhtaus- ja välinehuollon, kiinteistötekniikan ja kiinteistöjen ylläpidon sekä logistiikan palvelut. Servica Oy toimii omistajiensa sidosyksikkönä eli ns. in house –yhtiönä, joka harjoittaa pääosan toiminnastaan omistajiensa kanssa. Omistajamme ovat Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kuopion Pysäköinti Oy, Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB), Pieksämäen kaupunki, Kiinteistö-KYS Oy, Järviseudun Työterveys Oy, Sisä-Savon th:n Ky, Siilinjärven kunta, Savonia-amk Oy, Istekki Oy, Pielaveden kunta ja Niiralan Kulma Oy. Toimipisteitämme on yli 100 ja kiinteistö- ja laitoshuoltokohteita yli 300. Meitä servicalaisia on noin 1 250. Asiakaslähtöisyys, tuloksellisuus, hyvinvoiva henkilöstö ja rohkeus ovat arvot, jotka ohjaavat toimintaamme.

Tuemme työhyvinvointiasi ja virkistäytymistäsi työpäivän aikana ateriaedulla. ePassin avulla voit puolestaan edistää hyvinvointiasi vapaa-ajalla liikunta-, kulttuuri- tai hyvinvointipalveluiden parissa. Servicalaisena saat myös merkittäviä alennuksia useista liikuntapaikoista ja erikoisliikkeissä.liikuntapaikoista ja erikoisliikkeissä.