Palveluvastaavan virka, Joensuu (id2264) - Siun sote

Palveluvastaavan virka, Joensuu (id2264) - Siun sote

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää.
Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!
Siun sotessa on haettavana 28.7.2019 mennessä PALVELUVASTAAVAN virka
Haemme palveluvastaavaa lastensuojeluyksikköön Joensuuhun.
Kyseinen yksikkö on 7 paikkainen ja asiakkaat ovat pääasiassa 13-17- vuotiaita. Samassa rakennuksessa sijaitsevat kaikki Siun soten lastensuojeluyksiköt ja yksiköitä on kaikkiaan neljä. Palveluvastaavan virassa on keskimääräinen yleistyöaika. Tarjoamme perehdytyksen, työnohjauksen sekä tiimin ja esimiehen tuen.
Työtehtäviin sisältyvät lastensuojeluyksikön hoito- ja kasvatustehtävien lisäksi palveluvastaavalle nimetyt tehtävät lastensuojeluyksiköissä. Tehtäviin kuuluu mm. huolehtia yksikön arjesta ja toimintojen sujuvuudesta, yhteistyöstä asiakkaan ja työyksikön verkostojen kanssa ja kehittää toimintaa palveluesimiehen ja työyhteisön kanssa. Siun sote on siirtymässä keskitettyyn resurssisuunnitteluun, mutta vielä syksyllä palveluvastaavan tehtäviin voi sisältyä työvuorosuunnittelua. Palveluvastaavan tehtävänä on myös edistää henkilöstön työhyvinvointia palveluesimiehen työparina. Palveluvastaavan työskentelee oman yksikön lisäksi Siun soten muissakin lastensuojeluyksiköissä, jotka tällä hetkellä samassa pihapiirissä.
Kelpoisuusehtona virkaan on korkeakoulututkinto. Työ edellyttää valmiuksia kehittämistyöhön, pari-, tiimi ja verkostotyöhön sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Arvostamme hyvää organisointikykyä, vuorovaikutustaitoja, joustavuutta sekä paineensietokykyä. Eduksi katsomme kokemuksen lastensuojeluyksikössä työskentelystä, sekä yksikön vastaavana toimimisesta.
Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Työtehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojausta. Siun soten työpaikat ovat savuttomia.
Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika. Virka täytetään 26.8.2019 tai sopimuksen mukaan.
Ehdollisesti valitun on esitettävä ennen työtehtävän vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan valintapäätöksessä todetun määräajan puitteissa sekä rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi (504/2002).
Kysy lisätietoja palvelujohtaja Tuuli Ollila, 013 330 5827, tuuli.ollila@siunsote.fi ja palveluvastaava Rita-Marie Tolvanen, 013 330 5836, rita-marie.tolvanen@siunsote.fi.
Jätä hakemus sähköisesti.
Joensuussa 8.7.2019
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää.
Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Tutustu työnantajaan