Skip to main content
test
Pedagogiska ledare - Närpiön kaupunki

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik i Närpes lediganslår två tidsbestämda tjänster som ambulerande pedagogiska ledare inom småbarnspedagogiken i Närpes för tiden 14.8.2023-31.12.2024

Vi söker dig med ett stort intresse för att utveckla den pedagogiska verksamheten inom småbarnspedagogiken. Den pedagogiska ledaren ska stöda personalen i såväl strukturella som pedagogiska insatser utgående från barngruppens behov och planen för småbarnspedagogik. Du ger personalen stöd och mentorskap i det pedagogiska arbetet samt samarbetar med daghemsföreståndarna, språkstödjaren och specialläraren inom småbarnspedagogiken. Vi förutsätter att du kan arbeta självständigt och i team.

Språkkravet är utmärkt förmåga att förstå, tala och skriva svenska.

Kompetenskrav: enligt lagen om småbarnspedagogik 540/2018 §26 eller §75 enligt övergångsbestämmelse som gäller personalen.

Behörigheten styrks genom att bifoga examensbetyg och intyg över slutförda studier. Det förutsätts att du styrker din behörighet då du söker tjänsten och det gör du genom att elektroniskt bifoga kopia av hela ditt betyg och eventuellt andra intyg som behövs. Notera att Kuntarekry inte tillåter stora filer varför du bör dela upp betygsutskrifterna i flera bilagor. Om betyg eller andra nödvändiga intyg ej bifogas ansökan beaktas den ej.

Den som valts bör inom en månad efter valet uppvisa straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 för att valet ska vinna laga kraft. Lön enligt UKTA G. En prövotid om 5 månader tillämpas i anställningen.

Arbetsplaceringen kan ändras enligt behov inom bildningsnämndens verksamhet för småbarnspedagogik.

Ansökningshandlingar inlämnas via www.kuntarekry.fi senast 9.6.2023

Välkommen med din ansökan till en utbildningsvänlig kommun där jämställdhet, mångfald och likabehandling prioriteras!

Läs mer

http://www.narpes.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Chefen för småbarnspedagogik Ann-Christin Häggblom 0504403562 ann-christin.haggblom@narpes.fi

Lär dig mer om oss

Närpes stad, bildningsavdelningen

Närpes stads verksamhet omfattar idag småbarnspedagogik, utbildning, kultur, fritid, förebyggande välfärd, tekniska sektorns tjänster samt kommunal förvaltning. Staden är tvåspråkig och förvaltningsspråket är svenska. Närpes stad är en rökfri arbetsplats. I trädgårdsstaden Närpes kombineras vacker och havsnära natur med god service och ett rikt näringsliv. Företagsamheten betecknas som en livsstil. Det finns entusiasm och en stark tro på Närpes framtida livskraft. Närpes stad är öppen och mottaglig - kom och trivs med oss!


Adress: Kyrkvägen 2, 64200 Närpes

Sinulle suositellut työpaikat