Skip to main content
test
Pelastusjohtaja, Etelä-Karjalan hyvinvointialue - Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen pelastuslaitoksella tarjoamme hyvähenkisen ja eteenpäin katsovan työyhteisön. Olemme aktiivisesti mukana pelastusalan valtakunnallisessa yhteistyössä. Pelastusjohtajana pääset avainpaikalle kehittämään pelastuslaitoksen palvelutuotantoa, henkilöstön hyvinvointia ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kokonaisturvallisuutta. Maakunnassamme pääset asumaan keskellä kauneinta luontoa hyvien yhteyksien ja palvelujen äärellä. Eteläkarjalaiset tunnetaan avoimina, eloisina ja vieraanvaraisina ihmisinä. Haluaisitko sinä olla yksi meistä?

Pelastusjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja pelastuslain 57 §:ssä säädetty pelastustoimintaan osallistuvalta päällystöltä vaadittava pelastusalan tutkinto sekä B-luokan ajokortti. Viran tuloksellinen hoitaminen edellyttää laaja-alaista pelastustoimen tuntemusta ja johtamiskokemusta pelastustoimen tehtävistä, kykyä verkostomaiseen työskentelyyn, oma-aloitteellisuutta, hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa sekä esiintymistaitoa, hyviä vuorovaikutustaitoja, kehittämishalukkuutta sekä tietoteknistä perusosaamista.

Pelastusjohtajan keskeisimpänä tehtävänä on johtaa hyvinvointialueen pelastuslaitoksen toimintaa sekä vastata pelastuslaitoksen toiminnallisesta ja taloudellisesta kehittämisestä sekä valvoa, että pelastustoimen tehtävät hoidetaan vahvistetun hyvinvointialuestrategian sekä pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaisesti mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Pelastusjohtaja toimii pelastuslain tarkoittamana Etelä-Karjalan hyvinvointialueen ylimpänä pelastusviranomaisena sekä kokonaisturvallisuudesta vastaavana viranhaltijana.

Pelastusjohtajan viran palkkaus ja työaika määräytyvät henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti ja eläke-edut Julkisten alojen eläkelain mukaisesti.

Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika. Valitun henkilön tulee toimittaa hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen virkavalinnan vahvistamista. Lisäksi valittavan suostumuksella tehdään perusmuotoinen henkilöturvallisuusselvitys turvallisuusselvityslain (726/2014) mukaan ja tähän liittyen esteetön vastaus on palvelussuhteen edellytyksenä.

Virkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta 31.5.2022 klo 15.00 mennessä. Työavain 439908. Linkki työpaikkailmoitukseen: https://www.kuntarekry.fi/.
Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitukselle ja toimittaa määräaikaan mennessä osoitteeseen Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kirjaamo, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja Anneli Kiljunen, anneli.kiljunen@eduskunta.fi, p. 050 511 3123 ja
Etelä-Karjalan hyvinvointialueen hallituksen 1. varapuheenjohtaja Helena Puolakka, helena.puolakka@luottamus.ekhva.fi, p. 050 495 6000
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen kehittämispäällikkö Heidi Huuskonen, heidi.huuskonen@ekpelastuslaitos.fi, p. 040 358 0168

Lisätietoja

Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Etelä-Karjalan hyvinvointialue muodostuu jo pitkään yhteistyötä tehneistä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotesta ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksesta. Eksote on järjestänyt maakunnan erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, vanhusten palvelut sekä perhe- ja sosiaalipalvelut jo vuodesta 2010. Olemme rohkeita edelläkävijöitä ja yksi Suomen tehokkaimmista sote-piireistä. Tavoitteenamme on hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Etelä-Karjalassa on noin 127 000 asukasta, joiden terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin eteen yli 5 000 osaavaa alan ammattilaista tekee yhdessä työtä. Asiakas ohjaa palveluorganisaatiomme uudistamista ja henkilöstö on meidän voimavaramme.


Osoite: Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta

Sinulle suositellut työpaikat