Pelastusjohtaja Keski-Suomen pelastuslaitokselle - Jyväskylän kaupunki

Pelastusjohtaja Keski-Suomen pelastuslaitokselle - Jyväskylän kaupunki

Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävänä on toiminta-alueellaan vastata pelastustoimesta ja KSSHP:n yhteistyösopimuksen mukaisesta ensihoidosta ja tässä tarkoituksessa huolehtia kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen turvallisuudesta. Toiminta-alueella on 23 keskisuomalaista kuntaa ja 276 000 asukasta. Keski-Suomen pelastuslaitos toimii liikelaitoksena Jyväskylän kaupungin hallinnossa.

Nyt haemme Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtoon

PELASTUSJOHTAJAA

toistaiseksi voimassa olevaan virkaan.

Tervetuloa mielenkiintoiseen, vastuulliseen ja haasteita tarjoavaan tehtävään Keski-Suomen pelastuslaitoksen johdossa! Pelastusjohtajana johdat Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitosta vastaten sen taloudesta ja kehittämisestä koko maakunnallisena toimijana. Alaisuuteesi kuuluu noin 310 pelastustoimen, ensihoidon ja hallinnollisten tehtävien ammattilaista. Lisäksi sopimus- ja vapaapalokuntalaisia on noin 1000 henkilöä. Pelastusjohtajana toimit esimiehenä pelastuslaitoksen osastopäälliköille. Pelastusjohtajana teet verkostotyötä niin maakunnallisesti kuin valtakunnallisesti. Johtokuntatyöskentely on osa tehtävääsi. Pelastusjohtajana olet keskeisessä asemassa kehittämässä pelastuslaitoksen toimintaa Keski-Suomessa.

Meillä ei työtä tarvitse tehdä yksin ja liikelaitosjohtajana olet osa Jyväskylän kaupungin palvelujohtajien verkostoa. Palvelussuhteesi alussa tukenasi on kaupungin uusien esimiesten perehdyttämisohjelma.

Pelastusjohtajan virkaan on koulutuksellisena kelpoisuusehtona pelastuslain 379/2011 57 §:n ja pelastustoimesta annetun asetuksen 407/2011 6 §:n lisäksi soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi kelpoisuusehtona on riittävä kokemus ja näyttö vaativista ja itsenäisistä johtamistehtävistä. Virkaan valittavalta edellytetään näyttöjä myös vuorovaikutus- ja viestintätaidoista, yhteistyökyvystä, innovatiivisesta ja taloudellisesti tuloksellisesta toimintatavasta, itsenäisestä päätöksentekokyvystä sekä paineensietokyvystä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Virka alkaa 1.7.2020. Virassa noudatetaan koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Valitulta pyydetään lisäksi suostumus perusmuotoisen turvallisuusselvityksen tekemiseen.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Virka on julistettu uudelleen haettavaksi Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunnan 29.10.2019 tekemällä päätöksellä. Edellisessä virkahaussa tulleet hakemukset ja haastattelut huomioidaan.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi
http://www.keskisuomenpelastuslaitos.fi

Tutustu työnantajaan

Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Tony Melville, puh. 050 2464, tony.melville@jkl.fi
Kansliapäällikkö Heli Leinonkoski, puh. 014 266 1503, heli.leinonkoski@jyvaskyla.fi
Henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä, puh. 014 266 1552 , arja.aroheina@jyvaskyla.fi

Keski-Suomen pelastuslaitos
Osoite: 40100 Jyväskylä

Lähes 142 000 asukkaan vireä ja nuorekas Jyväskylä on muuttajien suosikki. Viihtyisä asuinympäristö, luonto, tiivis kaupunkikeskusta, erinomaiset opiskelumahdollisuudet ja monimuotoinen kulttuuri- ja vapaa-ajantarjonta luovat hyvän elämän puitteet. Vietä elämäsi parasta aikaa Jyväskylässä, keskellä Suomea!