Pelastuspäällikkö / Pirkanmaan pelastuslaitos - Tampereen kaupunki

Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueen 22 kunnan pelastustoimesta. Pirkanmaan pelastuslaitos on myös keskeinen ensihoito- ja ensivastepalvelujen tuottaja Pirkanmaalla.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen liikevaihto on noin 53 milj. euroa ja henkilöstömäärä on noin 650. Pirkanmaalla toimii lisäksi noin 800 sopimuspalokuntalaista, jotka osallistuvat pelastuslaitoksen kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti sammutus- ja pelastustoimintaan. Pirkanmaan pelastuslaitoksella on 16 ympärivuorokautisessa valmiudessa olevaa paloasemaa asemaverkoston kokonaismäärän ollessa 61.

Pelastuspäällikkö johtaa Pirkanmaan pelastuslaitoksen pelastustoiminnan vastuualuetta. Pelastustoiminnan vastuualueeseen kuuluvat tilanne- ja johtokeskustoiminta sekä eteläisen ja pohjoisen pelastusalueen toiminta. Vastuualueen budjetti on noin 31 milj. euroa ja henkilötyövuosien määrä on noin 390.

Pelastuspäällikkö vastaa Pirkanmaan pelastuslaitoksen pelastustoiminnan toimintavalmiudesta sekä vastuualueensa strategisesta johtamisesta. Tehtävään kuuluvat myös kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö, pelastuslaitoksen edunvalvonta sekä sidosryhmäyhteistyö. Pelastuspäällikkö vastaa myös sopimuspalokuntien sopimusohjauksesta ja toiminnan ohjauksesta.

Kelpoisuusvaatimuksina ovat pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen (407/2011) 6 §:n mukainen päällystötutkinto, hyvä perehtyneisyys pelastustoimeen, soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään viiden vuoden kokemus organisaation tai sen osan johtamisesta. Kelpoisuusvaatimuksena on myös voimassa oleva B-luokan ajokortti.

Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Eduksi katsotaan myös kokemus verkostojen johtamisesta, strategisesta johtamisesta sekä laajan työntekijäorganisaation henkilöstöjohtamisesta.

Tehtävään valitun on esitettävä työterveyshuollon hyväksymällä lääkärintodistuksella, että hän on terveytensä puolesta sopiva tehtävään ja annettava suostumus, jolla pelastuslaitos hankkii perusmuotoisen turvallisuusselvityksen toimeen soveltuvuuden tarkistamiseksi. Tehtävään valitulle tehdään lisäksi huumausainetesti yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) mukaisesti.

Lisätietoja tehtävästä antaa pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen, p. 0400 524 477ja soittoajat ovat:
ke 12.2.2020 klo 9-11
ti 18.2.2020 klo 9-11
ti 25.2.2020 klo 9-11

Aloitus 1.6.2020 tai sopimuksen mukaan.

Hakuaika päättyy 28.2.2020.
Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Lisätietoa hakemisesta saat TampereRekrystä puh. 040 806 3184.

On vain yksi Tampere, mutta monta syytä tulla ja jäädä. Tampereen tavoitteena on olla korkean osaamisen kaupunki, arjen ykkönen ja vetovoimainen elämyskaupunki. Olemme kompaktin kokoinen kaupunki, jossa tykätään työskennellä, asua ja opiskella. Tehtävämme on varmistaa, että palvelut ovat sujuvia, liikkuminen helppoa ja vapaa-ajan mahdollisuudet monipuolisia. Tarjoamme sinulle Tampereen kaupungilla vakaan työpaikan vastuullisessa ympäristössä sekä monipuoliset työsuhde-edut. Tule osaksi monialaista osaajajoukkoamme tekemään yhteiskunnallisesti merkittävää työtä kaupunkilaisten hyväksi. Tule Tampereen tekijäksi!
Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.tampere.fi
http://www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi

Tutustu työnantajaan

Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen, p. 0400 524 477

Pirkanmaan pelastuslaitos
Osoite: Satakunnankatu 16, 33100 Tampere

Tampereen kaupunki on Pirkanmaan suurin työnantaja. Rakennamme yhdessä Tampereen kaupunkia noin 14 500 työntekijän voimin. Työmme on merkityksellistä ja yhteiskunnallisesti arvokasta, työtä kaupunkilaisten hyväksi.

Kaupungin tekemisessä näkyy kumppanuus- ja kehittämiskulttuuri, jossa johtaminen on mahdollistavaa, henkilöstö kehittää ja yhteisöllisyys on vahvaa. Osallistumme vuosittain Vastuullinen Kesäduuni -kampanjaan ja olemme sitoutuneet toteuttamaan sen periaatteita jokapäiväisessä työssämme ympäri vuoden. Kampanjan ja kaupungin periaatteita ovat muun muassa hyvä hakijakokemus sekä oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus.

Menestyäkseen kaupunki tarvitsee joukkoonsa parhaat osaajat. Tule osaksi moniammatillista ja asiantuntevaa henkilöstöämme!

Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueen 22 kunnan pelastustoimesta. Pirkanmaan pelastuslaitos on myös keskeinen ensihoito- ja ensivastepalvelujen tuottaja Pirkanmaalla.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen liikevaihto on noin 53 milj. euroa ja henkilöstömäärä on noin 650. Pirkanmaalla toimii lisäksi noin 800 sopimuspalokuntalaista, jotka osallistuvat pelastuslaitoksen kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti sammutus- ja pelastustoimintaan. Pirkanmaan pelastuslaitoksella on 16 ympärivuorokautisessa valmiudessa olevaa paloasemaa asemaverkoston kokonaismäärän ollessa 61.