Pelastuspäällikkö - Jokipelastus

Jokilaaksojen pelastuslaitos julistaa haettavaksi pelastuspäällikön viran (VPP6)

Tervetuloa töihin meille Jokilaaksojen pelastuslaitokselle! Toimimme 17 kunnan alueella ja etsimme motivoitunutta sekä itsenäiseen työskentelyyn kykenevää pelastuspäällikköä. Lisää meistä löydät: www.jokipelastus.fi tai SOME-kanaviltamme (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok).

Pelastuspäällikkömme on merkittävässä roolissa pelastuslaitoksemme yhden tulosalueen johtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Hän johtaa ja kehittää paloasemien tulosaluetta, johon sisältyy myös alueemme vahva sopimuspalokuntatoiminta. Pelastuspäällikkö vastaa paloasemien tulosalueen toiminnallisista ja taloudellisista tuloksista. Apunaan hänellä on tulosyksiköiden palopäälliköt ja komentotoimiston päällystö. Pelastuspäällikön lähiesimiehenä toimii pelastusjohtaja.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on pelastuslain 379/2011 mukainen päällystön kelpoisuus sekä soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja B-luokan ajokortti. Lisäksi odotamme perehtyneisyyttä virkaan kuuluviin tehtäviin sekä kokemusta esimiestehtävistä. Tehtävä edellyttää hyvää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa sekä vahvoja yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja haasteellisissakin tilanteissa. Työkokemus johtoryhmätason työskentelystä voidaan katsoa eduksi.

Osa hakijoista lähetetään erilliseen soveltuvuusarviointiin. Virka on otettava vastaan viimeistään 1.2.2022. Viran sijoituspaikka virkasuhteen alussa on Raahe tai Ylivieska. Virkaan valittava on virkasuhteessa Ylivieskan kaupunkiin. Työskentelyalueena on pelastuslaitoksen alue.

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaan ja työaika on yleistyöaika (38,25 h/vko). Työaikapankin ja etätyömahdollisuuden ansiosta työnteko on joustavaa. Virkaan sisältyy velvollisuus osallistua tarvittaessa varallaoloon.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä annettava suostumus perusmuotoisen henkilöturvallisuusselvityksen tekemiseen. Virkaan sisältyy 6 kk:n koeaika.

Virkaa haetaan ensisijaisesti Kuntarekryn kautta. Kelpoisuuden osoittavat todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä, eikä niitä liitetä sähköiseen hakemukseen. Mahdolliset paperihakemukset toimitetaan osoitteella Jokilaaksojen pelastuslaitos, Puusepäntie 2, 84100 Ylivieska. Kuoreen kirjoitetaan haettavan viran nimi. Hakemuksia ei palauteta. Hakuaika päättyy 29.6.2021 klo 16.00.


Ylivieskassa 1.6.2021 pelastusjohtaja

Lisätietoja

www.jokipelastus.fi tai SOME-kanaviltamme (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok).

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa pelastusjohtaja Jarmo Haapanen, 044 429 6001.
Lisätietoja: http://www.jokipelastus.fi, sähköposti: etunimi.sukunimi@jokipelastus.fi

Lisätietoja

Ylivieskan kaupunki, Jokilaaksojen pelastuslaitos

Jokilaaksojen pelastuslaitos on yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Toimimme 17 kunnan alueella Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa. Luomme omalta osaltamme turvallisuutta ja hyvinvointia sekä hoidamme lakisääteistä tehtäväämme suomalaisen yhteiskunnan ja alueellamme oleskelevien hyväksi. Haluamme kehittää ja hyödyntää henkilöstömme osaamista muuttuvan toimintaympäristön asettamien riskien hallitsemiseksi. Tuotamme palvelumme yhteistyössä henkilökunnan, sopimuspalokuntien ja sidosryhmien kanssa.


Osoite: Puusepäntie 2, 84100 Ylivieska

Sinulle suositellut työpaikat