Perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja - Liedon kunta

Etsimme joukkoomme osaavaa ja innostunutta perhe- ja sosiaalipalvelujohtajaa.

Perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja vastaa tulosalueen palveluista ja toiminnasta, henkilöstöstä, strategisesta johtamisesta, tavoitteiden saavuttamisesta ja talouden hallinnasta sekä ostopalveluiden kilpailuttamisesta ja hankinnasta. Perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja on sosiaali- ja terveyspalvelujen johtoryhmän jäsen. Perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja on perhe- ja sosiaalipalvelujen tulosalueen esimies ja hän vastaa tulosalueellaan aikuissosiaalityöstä (sisältäen kuntouttavan työtoiminnan), mielenterveys- ja päihdepalveluista, vammaispalveluista, kehitysvammapalveluista, lastensuojelusta, sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista, perhekeskusyksiköstä (sisältäen perheneuvolan ja perhepalvelut). Ko. palveluiden vastuualueiden lähiesimiehinä ovat johtava sosiaalityöntekijä, perhekeskuksen palvelukoordinaattori ja vammaispalvelupäällikkö, jotka ovat perhe- ja sosiaalipalvelujohtajan suoria alaisia. Perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja vastaa myös sosiaalipalveluiden osalta mielenterveys- ja päihdeyksikön lähiesimiestyöstä viiden työntekijän osalta.

Tarjoamme hyvän työilmapiirin, työnohjauksen sekä esimiesten ja kollegoiden vahvan tuen. Härkätien sosiaali- ja terveyspalveluissa on käytössä sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuohjelma (SHQS).

Toimipisteemme sijaitsee Liedon Kunnantalolla hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Arvostamme sosiaalipalvelujen hallinnosta ja työtehtävistä hankittua työkokemusta, yhteistyökykyä, organisointikykyä, esimiestaitoja ja -koulutusta sekä laatuohjelman (SHQS) osaamista.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 7 §:n ja 32 §:n mukainen pätevyys sekä riittävä johtamistaito sekä hyvä perehtyneisyys perhe- ja sosiaalipalveluihin. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja

http://www.lieto.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Toimialajohtaja Krista Ryödi, puh. 050 5977 151 (krista.ryodi@lieto.fi) ja vs. perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Paula Laukamo puh. 050 431 6984 (paula.laukamo@lieto.fi)

Lisätietoja

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut, Perhe- ja sosiaalipalvelut

Lieto on yli 20 000 asukkaan kasvava, yritteliäs, viihtyisä ja luonnonläheinen kunta Varsinais-Suomessa. Liedon kunta on työnantaja, joka tuottaa kuntalaisille ammatillisesti korkeatasoisia ja ihmisläheisiä palveluita. Meillä työskentelee n. 1300 eri alojen ammattilaista. Tavoitteena on, että meillä kaikilla on hyvät edellytykset tehdä työtä ja viihtyä työssämme. Kaikilla Liedon kunnan työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä työssään ja käyttää osaamistaan tehtävissään.


Osoite: Kirkkotie 13, 21420 Lieto

Sinulle suositellut työpaikat