PERHEKESKUSKOORDINAATTORI - Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä

Perhekeskuskoordinaattorin tehtävänä on kehittää Hausjärven, Lopen ja Riihimäen yhteistä verkostomaista perhekeskusta.

Perhekeskustoiminta yhdistää perheiden arjen verkostot ja lapsiperhepalvelut toimivaksi kokonaisuudeksi. Yhtenäinen kokonaisuus sisältää lapsille, nuorille ja perheille suunnatut hyvinvointia, terveyttä, kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen, opiskeluhuollon ja hoidon palvelut. Se verkostoi erillään olevat palvelut ja toiminnat siten, että jokaiseen avun ja tuen tarpeeseen vastataan nopeammin, kohdennetummin ja koordinoidummin. Se edellyttää uudenlaista toimintakulttuuria, organisointia, johtamista, palveluiden yhteensovittamista ja toimivia yhteistyörakenteita.

Perhekeskus on toimintamalli, jonka avulla kootaan perheiden palvelut toimijaverkostoiksi Hausjärvellä, Lopella ja Riihimäellä. Perhekeskus toimii lähipalveluperiaatteella siten, että asiakas saa tarvitsemansa avun ja tuen lähellä omaa arkiympäristöään, verkostomaisena esim. jalkautuvana toimintana. Perheellä ja työntekijällä on käytettävissään monialainen asiantuntijaverkosto.

Perhekeskuskoordinaattorin tehtävänä on verkostomaisen perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käytännön toteuttaminen yhteistyössä kuntien toimijoiden kanssa. Hän koordinoi perhekeskusverkostossa sovittujen toimintatapojen käyttöön ottoa ja seurantaa.
Koordinaattori vastaa tiedottamisesta sekä johtamisessa tarvittavan tiedon keräämisestä ja raportoinnista.

Tarjoamme sinulle monipuolisen ja mielenkiintoisen työn. Toivomme, että sinulla on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, olet tottunut itsenäiseen ja verkostomaiseen työhön ja sinulla on työkokemusta lasten, nuorten ja perheiden palveluista.

Perhekoordinaattorin työsopimussuhteen kesto on kaksi vuotta (2.1.2020- 31.12.2021). Pätevyysvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Palkkaus on sopimuksen mukainen ja voit myös esittää palkkatoiveesi. Työsuhteessa noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Tutustu työnantajaan

Kysy lisää avoterveydenhuollon ylihoitaja Auli Anttilalta, 019 758 5815, auli.anttila@riihimaki.fi tai varhaiskasvatuspäällikkö Marianna Kokolta, 019 758 6015, marianna.kokko@loppi.fi
tai opetuspäällikkö Virve Jämseniltä, 019 758 4452, virve.jämsen@riihimaki.fi

Avoterveydenhuolto, Terveydenedistäminen
Osoite: Penttilänkatu 5, 11100 Riihimäki

Riihimäki, Loppi ja Hausjärvi sijaitsevat eteläisessä Hämeessä kolmostien ja pääradan tuntumassa. Pääkaupunkiseudulle matka nopeimmillaan kestää noin 40 minuuttia, Tampereellekin vain tunnin verran. Toimintamme on vireää, kehittämis-, uudistumis- ja oppimismyönteistä. Toivotamme Sinut tervetulleeksi joukkoomme!