Perhekeskustyöntekijä - Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupunki hakee ammattitaitoiseen ja työtä kehittävään lapsiperheiden Varhaisen tuen palveluihin

PERHEKESKUSTYÖNTEKIJÄÄ

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 2.11.2020 alkaen.

Varhaisen tuen yksikköön kuuluu perhekeskustyöntekijöiden lisäksi varhaisen tuen perheohjaus, palveluohjaus, lapsiperheiden kotipalvelu, perhesosiaalityö ja pikkulapsiperheiden psykologityö.

Perhekeskustoiminta yhdistää perheiden arjen verkostot ja lapsiperhepalvelut toimivaksi kokonaisuudeksi. Yhtenäinen kokonaisuus sisältää lapsille, nuorille ja perheille suunnatut hyvinvointia, terveyttä, kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut. Se verkostoi erillään olevat palvelut ja toiminnat siten, että jokaiseen avun ja tuen tarpeeseen vastataan nopeammin, kohdennetummin ja koordinoidummin. Perhekeskus toimii lähipalveluperiaatteella. Lähipalveluperiaate tarkoittaa sitä, että asukas/asiakas saa tarvitsemansa avun ja tuen fyysisesti lähellä omaa arkiympäristöään, verkostomaisena ja jalkautuvana toimintana ja/tai digitaalisesti. Tavoitteena on, että myös erityis- ja vaativan tason palvelut jalkautuvat arkiympäristöihin ja tarvittaessa asiakkaan tilannetta arvioidaan monitoimijaisesti. Perhekeskustoiminta sisältää avoimia kohtaamispaikkoja, jotka mahdollistavat asukkaiden omaehtoista toimintaa, vertaistukea ja yhteisöllisyyttä sekä palveluohjausta. Jyväskylän kaupungissa ei ole fyysisiä perhekeskustiloja vaan toimintaa toteutetaan tällä hetkellä 11 alueellisessa perhekeskusverkostossa.

Perhekeskustyöntekijän tehtäviin kuuluu Jyväskylän kaupungin perhekeskusverkostojen toiminnassa mukana oleminen sekä niiden kehittäminen yhdessä alueen toimijoiden sekä perhekeskusverkoston ohjausryhmän kanssa. Perhekeskustyöntekijät osallistuvat alueellisiin perhekeskusverkostojen tapaamisiin sekä jalkautuvat asuinalueille. He kokoavat yhteen asuinalueen eri toimijat ja asukkaat. Perhekeskustyöntekijä pitää alueella avoimia vastaanottoja, jotka on tarkoitettu sekä alueen asukkaille että toimijoille. Perhekeskustyöntekijän työ sisältää lapsiperheiden ja toimijoiden ohjausta ja neuvontaa asuinalueilla. Perhekeskustyöntekijä edistää omalla toiminnallaan lapsi- ja perhelähtöisen toimintakulttuurin vakiintumista Jyväskylään. Perhekeskustyöntekijä on mukana kehittämässä ja ylläpitämässä Jyväskylän kaupungin sähköistä perhekompassia. Perhekeskustyöntekijä on tiiviisti mukana kehittämässä myös varhaisen tuen palveluita. Kehittämistyötä perhekeskustyöntekijät tekevät sekä itsenäisesti että yhdessä yksikön muiden työntekijöiden ja yhteistyöverkostojen kanssa.

Kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinto ja riittävä työkokemus perheiden kanssa tehtävästä työstä ja verkostotyöstä. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, itsenäistä työotetta ja tiimi- ja verkostotyön osaamista. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävä alkaa 2.11.2020 tai sopimuksen mukaan. Tehtävissä on koeaika. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote (joka ei saa olla 6 kk vanhempi).

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Palveluesimies Satu Moisio, p. 014 266 3502 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi.

Varhaisen tuen palvelut
Osoite: 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.

Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka