Tule kehittämään ja toteuttamaan perheneuvolatoimintaa Raahen hyvinvointikuntayhtymään!

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettavana perheneuvojan toimi. Perheneuvojan tehtävä sijoittuu palvelussuhteen alkaessa perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosalueelle perheneuvolaan. Perheneuvolassa työkavereitasi ovat kaksi sosiaalityöntekijää, psykologi, neljä sairaanhoitajaa, perheneuvoja, perhetyöntekijä, asiakassihteeri ja palveluesimies. Lasten- ja nuorten psykiatrin erikoislääkärin konsultaatiopalvelut ovat käytettävissä.

Perheneuvoja toimii kasvatus- ja perheneuvonnan asiantuntijana ja tekee tiivistä yhteistyötä perheneuvolatiimien ja muiden lapsiperheiden palveluissa toimivien työntekijöiden kanssa. Perheneuvonnan palveluissa perheneuvojan tehtäviin sisältyy lapsen kasvuun ja kehitykseen, perhe- ja tunne-elämään, ihmissuhteisiin sekä sosiaalisiin taitoihin liittyvää arviointia, ohjausta ja neuvontaa. Työ on vanhempien tukemista lasten kasvatusasioissa sekä erilaisissa perhe-elämän ja parisuhteen ristiriita- ja ongelmatilanteissa, kriiseissä ja menetyksissä.

Perheneuvojan kelpoisuusehtona on sosiaalityöntekijän, psykologin, sosiaalipsykologin tms. tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai vaihtoehtoisesti sosionomi AMK-tutkinto.

Edellytämme terapeuttista osaamista esim. perhe- ja pariterapeutin koulutusta ja aiempaa kokemusta lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä. Työ edellyttää lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvää asiantuntemusta, perhekeskeistä työskentelyotetta, sekä kehittämismyönteistä työotetta. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, aloitteellisuutta sekä aktiivista ja itsenäistä työotetta.

Työtehtävässä edellytetään oman auton käyttömahdollisuutta.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Tehtävässä sovelletaan koeaikaa. Valitulta edellytetään hyväksyttävää todistusta terveydentilasta sekä rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikosrekisteriote tehtävää vastaanotettaessa.

Henkilötodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi
https://www.esitteemme.fi/raahen-seudun-hyvinvointikuntayhtyma/WebView/

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antavat palveluesimies Maria-Liisa Mutanen, puh. 040 135 8096 ja tulosaluejohtaja Elisa Roimaa, puh. 040 135 7911. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi @ras.fi

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 33.000 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Raahen seudun kuntayhtymä on savuton työpaikka.