Perheneuvoja, Etelä-Espoon perheneuvola - Espoon kaupunki

Haemme perheneuvojaa Espoon perheneuvolapalveluihin Etelä-Espoon toimipisteeseen.

Perheneuvolapalveluissa tarjoamme espoolaisille alle 13-vuotiaiden perheille kasvatus- ja perheneuvontaan kuuluvaa ohjausta ja neuvontaa sekä tukea lapsen kehitykseen, vanhemmuuteen, perhesuhteisiin tai parisuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Tarjoamme myös perheasioiden sovittelua. Työskentelytapamme on lyhytterapeuttinen ja voimavarakeskeinen.

Tavoitteenamme on tarjota oikea-aikaista tukea kuntalaisille ja yhteistyökumppaneille. Työskentelyn tavoitteet asetamme yhdessä asiakkaan ja tarvittavan verkoston kanssa. Työskentelyjaksomme ovat lyhytkestoisia - useimmat asiakkaat saavat tarvitsemansa avun 1-5 käyntikerralla. Työskentelysuunnitelmat laadimme niin, että tavoitteet on mahdollista saavuttaa 15 käyntikerran sisällä. Teemme aktiivista yhteistyötä lapsiperheiden palvelujen verkostossa asiakasyhteistyönä ja konsultoiden.

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen laillistetun sosiaalityöntekijän pätevyys.

Työaika: 37h 45min / vko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Tehtävässä edellytetään aikaisempaa kokemusta lapsiperheiden kanssa tehtävästä psykososiaalisesta työstä. Edellytämme myös kykyä itsenäiseen työskentelyyn, kykyä toimia tiimin ja verkostojen jäsenenä sekä myönteistä kehittämisotetta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. Tehtävässä edellytetään tartuntalain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Eduksi luetaan kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus tai soveltuva psykoterapiakoulutus sekä lyhyemmät perheneuvolatyöhön soveltuvat koulutuksia ja työkokemus mm. seuraavilta alueita: lyhytterapeuttinen ja ratkaisukeskeinen työote, vuorovaikutusta tukevat menetelmät, maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten asiakkaiden kanssa työskentely, kokemus sähköisten palvelujen tai sosiaalisen median käytöstä asiakastyössä. Arvostamme kokemusta hoidollisesta työskentelystä perheen vuorovaikutussuhteiden, vanhemmuuden ja parisuhteen ongelmien parissa.

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat johtava psykologi, Etelä-Espoon perheneuvolan esimies Kirsi Kuronen, puh. 043-8247276 ja johtava perheneuvoja Heidi Packalen, puh. 040-5221689.

Espoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Lapsiperheiden hyvinvointipalvelut, Perheneuvolapalvelut
Osoite: Pihatörmä 1C, 4. krs, 02240 Espoo

Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät koulu- ja opiskeluterveydenhoito, neuvolat, aikuisten ja perheiden sosiaalityö, perhetyö, perheoikeudelliset palvelut, lasten psykologipalvelut, perheneuvolat, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys.

Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote.

Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalippuedun ja liikunta- ja kulttuuriedun.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa!

Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot