Perheneuvolan lääkäri - Porin kaupunki

Perheneuvolan lääkäri - Porin kaupunki

Perheneuvolan perustehtävänä on asiantuntija-avun antaminen kasvatus- ja perheasioissa sekä lapsen myönteistä kehitystä edistävä sosiaalinen, psykologinen ja lääketieteellinen tutkimus, kuntoutus ja hoito. Perheneuvolan erikoislääkäri toimii alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä sekä asiakastyössä ja asiantuntijatehtävissä. Perheneuvolan erikoislääkäri on myös osa perheneuvolan lasten kuntoutustyöryhmää. Tehtäviin kuuluu myös perustason lapsiperheiden palveluiden konsultaatio.

Perheneuvolapalveluja tuotetaan Porin lisäksi Merikarvian ja Ulvilan asukkaille. Väestöpohja on noin 100 000 asukasta. Porin perheneuvola kuuluu Suomen suuriin perheneuvoloihin. Perheneuvolassa työskentelee tällä hetkellä vastuualueen päällikkö, 11 psykologia, 5 perheneuvojaa, 7 puheterapeuttia, toimintaterapeutti ja toimistosihteeri sekä perheasioidenyksikkö, missä työskentelee viisi lastenvalvojaa ja toimistosihteeri. Perheneuvolan henkilöstö muodostaa moniammatillisen, hyvin toimivan asiantuntijayksikön.

Kelpoisuusehtona virkaan on Suomessa laillistetun lääkärin oikeudet, lastenpsykiatrian erikoislääkärin tutkinto tai muu soveltuva erikoislääkärin pätevyys ja perehtyneisyys lapsen kasvuun ja kehitykseen ja / tai perhenäkökulmaan.

Työaika on 37 h 30 min. Palkkaus on kasvatus- ja perheneuvolan lääkäreiden hinnoittelukohdan LOKASVNL mukainen 5499,06€/kk.

Toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen alkamisesta sovitaan erillisellä virkasopimuksella.

Ennen viran vastaanottamista työntekijän on esitettävä lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Täytä sähköinen hakemus, josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai toimita ne osoitteella Porin kaupunki/HR-yksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori. Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen edellä mainittuun osoitteeseen. Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 9989 ja p. 044 701 3421.

Perheneuvolan vastuualueen päällikkö Maija Löytökorpi p. 044 701 6161 (12.6.-24.6.2019 välisen ajan)
maija.loytokorpi@pori.fi

Porin kaupunki, Perusturva, Sosiaali- ja perhepalvelut, Perheneuvola
Osoite: 28100 Pori

Porin perusturvakeskus järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut Porin, Merikarvian ja Ulvilan asukkaille. Toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä ja se pohjautuu sekä alueelliseen että moniammatilliseen yhteistyöhön ja kumppanuuteen

Tutustu työnantajaan