Skip to main content
test

Virtain kaupunki hakee perheneuvolapalveluihin psykologia vakituiseen virkaan 1.10.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Virtain kaupungin perheneuvola toimii Virrat-Ruovesi yhteistoiminta-alueella tarjoten matalan kynnyksen tukea niin vanhemmuuteen, lapsen ja nuoren kasvuun ja kehitykseen kuin pari- ja perhesuhteisiin.

Perheneuvolan toimintaperiaatteita ovat muun muassa luottamuksellisuus, maksuttomuus ja asiakaslähtöisyys. Työskentelytavoista sovitaan asiakkaan kanssa ja tarvittaessa tehdään monialaista yhteistyötä. Perheneuvolan psykologi työskentelee laaja-alaisesti lapsiperheiden parissa ja vastaa muun muassa lasten psykologisista tutkimuksista, arviointi- ja neuvontatyöstä ja tekee tarvittaessa tukikäyntejä. Psykologi toimii kasvatus- ja perheneuvonnan erityisasiantuntijana osana muuta lapsiperheiden palveluja, joihin kuuluvat lisäksi lapsiperheiden sosiaalityö, perhetyö ja kotipalvelu, lastenvalvojan palvelut ja lastensuojelu. Psykologin työparina toimii perheneuvoja.

Odotamme sinun olevan työstäsi innostunut sosiaalialan ammattilainen, joka omaa aktiivisen työotteen, hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, valmiudet itsenäiseen työskentelyyn ja palvelualttiin työasenteen.

Työnantajana tarjoamme sinulle moniammatillisen työyhteisön, kehittämismyönteisen ilmapiirin ja mahdollisuuden myös etätyöskentelyyn. Lisäksi käytettävissäsi on Smartum-työsuhde-edut, säännöllinen työnohjaus ja monipuoliset koulutusmahdollisuudet.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti.

Viran kelpoisuusehtona on laillistetun psykologin pätevyys. Kelposuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa voidaan huoimioida myös loppuvaiheen opiskelijoiden hakemukset.

Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Edellytämme tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n ja 48 a §:n mukaista rokotussuojaa. Lisäksi valitun on toimitettava rikosrekisterilain mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksestä.

Sopivan hakijan löytyessä teemme haastatteluja jo hakuaikana.

Hakemukset kuntarekryn kautta viimeistään 30.9.2022 klo 15 mennessä.

Lisätietoja

https://www.virrat.fi/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Petra Isosalo
johtava sosiaalityöntekijä
puh. 050 304 3609
petra.isosalo@virrat.fi

Lisätietoja

Virtain perusturva

Virrat on 6600 asukkaan maaseutumainen kaupunki hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylä-Pirkanmaalla. Kaupunkimme palveluksessa on n. 360 eri alojen ammattilaista, jotka tekevät työtään laadukkaiden ja hyvien palvelujen tarjoamiseksi asukkaillemme. Meillä eletään turvallista ja onnellista arkea hienojen luonnonmaisemien keskellä.


Osoite: Virtaintie 26, 34800 Virrat

Sinulle suositellut työpaikat