Perheneuvolan sosiaalityöntekijän virka vakituinen - Hattulan kunta

Perheneuvolan sosiaalityöntekijän virka vakituinen - Hattulan kunta

Haemme Hattulan kuntaan perheneuvolatyön ammattilaista osaavaan ja monipuoliseen tiimiimme. Perheneuvola on osa sosiaalityön palveluita. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä, ennaltaehkäisevää toimintatapaa ja moniammatillista työskentelyä. Teemme myös laajasti verkostoyhteistyötä. Hattulan perheneuvolassa työskentelevät psykologi ja sosiaalityöntekijä työparina. Tiimillä on käytettävissä konsultoivan lastenpsykiatrian erikoislääkärin palvelut sekä työnohjaus. Pari- ja perheterapiaa tarjoava perhepsykoterapeutti on myös kiinteänä osana tiimiä. Tuemme henkilöstön kouluttautumista.

Perheneuvolan sosiaalityöntekijä työskentelee lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa erilaisissa haasteellisissa elämäntilanteissa. Työtehtäviin sisältyvät perheiden tukeminen, neuvonta, ohjaus, arviointi ja hoito suunnitelmallisesti erilaisia menetelmiä käyttäen. Työtä tehdään moniammatillisesti erilaisten verkostojen ja viranomaisten kanssa ja työ vaatii hyviä yhteistyötaitoja. Tehtäviin sisältyy myös Janakkalan, Hämeenlinnan ja Hattulan yhteistyössä järjestämää perheasioiden sovittelua erotilanteissa. Tarvittaessa perheneuvolassa voidaan järjestää erilaisia lasten ja vanhempien ryhmiä.

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 3 §:ssä säädetty sosiaalityöntekijän kelpoisuus (ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä). Pätevien hakijoiden puuttuessa huomioimme myös epäpätevät hakijat. Eduksi luemme kokemuksen sosiaalityön tehtävistä ja perheterapian koulutuksen. Tehtävä edellyttää mahdollisuutta oman auton käyttöön.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan (3434,71 €/kk). Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 mukainen rekisteriote.

Hakemukset Kuntarekryn www.kuntarekry.fi kautta 31.5.2019 kello 15.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.hattula.fi

Lisätietoja antavat johtava sosiaalityöntekijä Anni Vääri, anni.vaari@hattula.fi, 050 463 3273 ja perusturvajohtaja Anitta Leinonen, anitta.leinonen@hattula.fi, 050 452 6547.

Hattulan kunta, Perusturvayksikkö, Sosiaalityö
Osoite: Pappilanniemientie 9, 13880 Hattula

Vanajaveden äärellä Kanta-Hämeessä sijaitsevassa Hattulassa on noin 9500 asukasta. Olemme osa Suomen kasvukäytävää, jolle merkittävä osa Suomen bruttokansantulosta, väestöstä ja elinkeinoelämästä keskittyy. Kuntaa halkovat niin valtatie 3 kuin pääratakin. Matkaa Helsinkiin on 110 km, Tampereelle 70 km ja Hämeenlinnaan 10 km. Hattulan kunta on savuton työnantaja ja meillä palvelee noin 400 vakituista työntekijää. Arvojamme ovat taloudellisuus, itsenäisyys ja yhteisöllisyys.

Tutustu työnantajaan