Perheneuvolapsykologi (8kk) Tuusula - Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä

Oletko kiinnostunut psykologin työstä moniammatillisessa ja innostuvassa työyhteisössä yhdessä kokeneiden kollegoiden kanssa?

Meillä on avoinna määräaikainen sijaisuus 1.6.2022 asti. Tehtävän aloitus mahdollisimman pian.

Työssäsi kohtaat lapsia, vanhempia ja perheitä.

Psykologin tehtävänä perheneuvolassa on ensisijaisesti alle 13-vuotiaiden lasten tilanteen ymmärtäminen, arvioiminen ja tukeminen osana perheen vuorovaikutusta. Työn tavoitteena on vahvistaa perheen omia voimavaroja, lisätä perheen myönteistä vuorovaikutusta ja tarjota perheille heidän tarvitsemaa tukea lapsen kasvun ja kehityksen, vanhemmuuden sekä parisuhteen kysymyksissä.

Työ sisältää kliinisiä tutkimuksia, perheen vuorovaikutussuhteiden ja vanhemmuuden tarkastelua, hoidollisten interventioiden suunnittelua ja toteutusta yksilöllisen hoidollisen työskentelyn kautta. Osana työtä on moniammatillinen verkostoyhteistyö ja tarpeen mukainen yhteistyötahojen konsultointi oman työtehtävän puitteissa. Perheneuvolalla on käytössä etävastaanotto, joka tuo joustavuutta työn tekemiseen.

Perheneuvolassa sinua odottaa osaava moniammatillinen työtiimi, joka koostuu psykologeista (3), sosiaalityöntekijästä, perheterapeutista sekä psykiatrisesta sairaanhoitajasta. Saat työhösi kollegiaalisen tuen, mahdollisuuden parityöskentelyyn, säännöllisen yksilötyönohjauksen, ammatillista täydennyskoulutusta sekä säännölliset tiimipalaverit.

Arvostamme kokemustasi kliinisestä psykologin työstä ja työskentelystä lasten ja perheiden parissa, joustavuuttasi, hyviä vuorovaikutustaitojasi, sekä verkosto- ja tiimityön taitojasi. Kelpoisuusehtona tehtävään on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen Suomessa laillistetun psykologin pätevyys. Huomioimme haussa myös loppuvaiheen opiskelijat. Valitun on esitettävä nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta.

Tehtävä sijoittuu koko Tuusulan alueelle ja työn liikkuvuuden takia oman auton käyttö on välttämätöntä.

Keusote mahdollistaa liukuvan työajan sekä mahdollisuuden työskennellä myös etänä. Keusotessa käytössä Eazybreak kulttuuri- sekä liikuntaetu henkilöstölle.

Hae tehtävää 28.10.2021 klo 14.00 mennessä. Olemme jatkaneet hakuaikaa, joten olemme mahdollisesti yhteydessä ja teemme haastatteluja sekä valintoja hakuaikana.

Lisätiedot & yhteydenotot saat Itäisten perheneuvolapalvelujen esimies Teija Hakulinen, puh. 050 497 3459, teija.hakulinen@keusote.fi

  • Palvelussuhteen ehdot sekä palkka määräytyvät voimassa olevan sote-sopimus mukaisesti.
  • Koeaika on korkeintaan puolet palvelussuhteen kestosta.
  • Tartuntatautilaki 48§ velvoittaa perheneuvolassa työskenteleviltä riittävää rokotussuojaa.
Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Uudenmaan sote on edelläkävijä sote-palveluiden kehittämisessä. Kuntayhtymään kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.

Sinulle suositellut työpaikat