Perheohjaaja - Laukaan kunta

Perheohjaaja - Laukaan kunta

Lastensuojelualan hyvin tunteva ammattilainen!

Tule mukaan kehittämään uutta palvelumuotoa kehitysmyönteiseen työyksikköömme! Kehitystyön tueksi tarjoamme Sinulle moniammatillisen tiimin ja tiimivalmentajan osaamista.

Laukaan kunta hakee perheohjaajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2019 alkaen.

Perheohjaajan toimi sijoittuu perhetyön tiimiin ja työn painopisteenä on asiakkaan kotiin tehtävä avoperhekuntoutus. Avoperhekuntoutus on lastensuojelun avohuollon tukitoimi, jolla tuetaan ja kuntoutetaan lapsia, nuoria ja heidän perheitään vaikeassa elämäntilanteessa perheen omassa arkiympäristössä. Avoperhekuntoutus edellyttää työntekijältä joustavuutta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, valmiuksia suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen muutostyöskentelyyn perheissä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn, työn suunnitteluun ja dokumentointiin.

Arvostamme aiempaa kokemusta lastensuojelutyöstä sekä perheiden kanssa työskentelyä tukevaa menetelmäosaamista. Tarjoamme mahdollisuuden itsenäiseen työskentelyyn sekä oman osaamisen ja työn kehittämiseen. Tule osaksi energistä tiimiämme!

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain ( 817/2015) 8§ mukainen pätevyys. Työssä noudatetaan yleistyöaikaa. Työ sisältää perheiden tarpeen mukaan ilta- ja viikonlopputyötä sekä edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta. Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:in mukaan. Valitun on ennen työn vastaanottamista tai sovittuun aikaan mennessä esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Toimessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Haku päättyy 26.6.2019 klo 15.00 mennessä. Haastattelut tullaan suorittamaan erikseen kutsutuille 11.7.2019.

Lisätietoja tehtävästä antavat avoperhekuntoutuksen perheohjaajat puh. .040 569 7184 ja 040 658 8166

Laukaan kunta, Perusturva, Sosiaalipalvelut
Osoite: Laukaantie 14, 41340 Laukaa

Laukaa on sydämellinen ja elinvoimainen 19 000 asukkaan kasvukunta Jyväskylän seudulla. Laukaassa on monipuoliset asumismahdollisuudet, toimivat palvelut, korkeaa osaamista ja monipuolista yrittäjyyttä.
Tarjoamme vastuullisia ja monipuolisia työtehtäviä sekä kokeneen ja hyvän työyhteisön tuen. Tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää toimintaamme ja henkilöstöämme.

Tutustu työnantajaan