test

Perheohjaaja, Lastensuojelun avohuolto

Hakuaika päättyy  4.12.2023 23:59

Haemme kahta perheohjaajaa vakituiseen työsuhteeseen Varsinais-Suomen Hyvinvointialueelle Turkuun.

Perheohjaaja toimii osana lastensuojelun systeemistä tiimiä. Perheohjaajan tehtävänä on ensisijaisesti lastensuojelun tehostettu perhetyö arjen vaikeutuneissa tilanteissa. Tehostettu perhetyö on lastensuojelun avohuollon asiakkaana olevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa tehtävää suunnitelmallista, tavoitteellista ja muutokseen tähtäävää työtä. Tehostettu perhetyö on korjaavaa vuorovaikutus- ja suhdetyötä perheiden ja heidän verkostojensa kanssa.

Tehtävänä on erilaisin menetelmin toteuttaa lapsikeskeistä vanhemmuustyöskentelyä ja lisätä perheen omia voimavaroja itsenäiseen selviytymiseen. Työn tavoitteet laaditaan systeemisen työotteen mukaisesti yhteistyössä perheen, tiimin ja yhteistyötahojen kanssa ja niitä arvioidaan säännöllisesti.

Tehostetun perhetyön tavoitteena on lapsen turvallisen kasvuympäristön varmistaminen ja vanhempien voimavarojen vahvistaminen sekä perheen syrjäytymisen vähentäminen ja osallisuuden edistäminen. Perheohjaaja työskentelee yhteistyössä tiiminsä muiden työntekijöiden kanssa, sosiaalityöntekijän työparina, erilaisissa verkostoissa sekä itsenäisissä työtehtävissä.

Tarjoamme sinulle mukavan, rennon, vakaan ja ammattitaitoisen työyhteisön. Yksikköömme kuuluu perheohjaajia, vastaava perheohjaaja, johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijöitä, toimistosihteeri ja sosiaaliohjaajia.

Arvostamme työkokemusta lastensuojelun perhetyöstä sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelystä. Tehtävässä edellytetään kehittämismyönteistä, asiakaslähtöistä ja reflektoivaa työotetta sekä hyviä yhteistyötaitoja. Valinnassa kiinnitetään huomiota kelpoisuuden ja työkokemuksen lisäksi henkilön soveltuvuuteen.

Työsuhteessa on 6 kk koeaika.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveydenhuollon korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto.

Varhan työntekijöille tarjotaan työsuhde-etuna 250 euroa Smartum plus -palvelun kautta käytettäväksi liikuntaan, hyvinvointiin tai kulttuuriin.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.


Lisätietoja

http://varha.fi

Minja Lumme, vastaava perheohjaaja, p. 044 792 2901, minja.lumme@varha.fi
Pia Hautala, lapsiperheiden palvelupäällikkö, p. 044 901 7608, pia.hautala@varha.fi
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta.

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Olemme noin 23 000 asiantuntijan uusi työpaikka – yksi maamme suurimmista työnantajista. Me huolehdimme siitä, että kaikki alueemme puoli miljoonaa ihmistä saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvaamme pelastustoimen. Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa! Me olemme #hyvintekijät! *** Vi är en arbetsplats för cirka 23 000 experter – en av de största arbetsgivarna i vårt land. Vi ser till att alla en halv miljon människor inom vårt område får de social- och hälsovårdstjänster de behöver och vi tryggar räddningsväsendet. Vi arbetar med viktiga frågor som berör alla! #ViGörEttGottJobb

Tutustu työnantajaan