Perheohjaajan toimet - Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion (Alavieska, Nivala, Sievi ja Ylivieska) lapsiperheiden palveluissa on haettavana 23.4.2021 klo 14 mennessä

PERHEOHJAAJA vakituiseen työsuhteeseen ja

PERHEOHJAAJA määräaikaiseen sijaisuuteen

Perheohjaajat työskentelevät sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön Sohvi-tiimissä, jossa työskentelee 10 perheohjaajaa. Yhden perheohjaajan työtehtäviin kuuluu tiimivastaavan tehtävät.

Vakituisen perheohjaajan työskentelyalue on Ylivieska/Alavieska ja perheohjaajan sijaisuuden työskentelyalue on Nivala. Hakijoilta edellytetään tarvittaessa työskentelyä koko kuntayhtymän alueella asiakastarpeen mukaan.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion lapsiperheiden palveluihin kuuluvat sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön lisäksi lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perheneuvola ja perheoikeudelliset palvelut sekä muut sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut.

Kelpoisuusvaatimuksena perheohjaajan tehtäviin on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) annetun lain 8 § mukainen ammattipätevyys tai muu soveltuva koulutus. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, myönteistä asennetta, paineensietokykyä sekä luovuutta ja rohkeutta löytää ratkaisuja nopeasti vaihtuvissa tilanteissa. Työ vaatii sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn että valmiuksia tiimi- ja verkostotyöhön. Arvostamme kokemusta lapsiperheiden kanssa tehtävästä työstä, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä asiakaslähtöistä työotetta. Oman auton käyttömahdollisuus työtehtävien hoitamiseksi on välttämätön. Perheohjaajat työskentelevät tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Palkkaa ja työehtoja koskevat määräykset KVTES:n mukaan. Toimien aloittamisajankohdat on sovittavissa. Perheohjaajan sijaisuus alkaa aikaisintaan heinäkuussa 2021. Tehtävään valitun on esitettävä ennen toimen vastaanottamista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä ote rikosrekisteristä (laki 504/2002 3 §). Lisäksi valittavalta edellytetään riittävää rokotesuojaa.

Hakemukset lähetetään www.kuntarekry.fi kautta 23.4.2021 klo 14 mennessä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antavat:
- perheohjaaja, tiimivastaava Anne Nikunen, p. 044 419 5119
- palvelupäällikkö Kaija Jokela, p. 044 419 5710
tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@kalliopp.fi

Lisätietoja

http://www.kalliopp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat:
- perheohjaaja, tiimivastaava Anne Nikunen, p. 044 419 5119
- palvelupäällikkö Kaija Jokela, p. 044 419 5710
tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@kalliopp.fi

Lapsiperheiden palvelut
Osoite: Vierimaantie 5, 84100 Ylivieska

Järjestämme Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa Alavieskan ja Sievin kuntien sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut alueen noin 33 500 asukkaalle. Meillä työskentelee noin 1 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Arvostamme henkilöstömme osaamista ja tuemme jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä. Olemme parantaneet toimintaamme vahvasti koko olemassaolomme ajan. Meillä on uudistettu työtapoja ja prosesseja kaikissa Kallion palveluissa. Tarjoamme kilpailukykyisen palkan, laajat työterveyshuollon palvelut ja muuta työhyvinvointia tukevia palveluja. Tervetuloa osaavaan ja innostuneeseen joukkoomme!

Sinulle suositellut työpaikat