Perheohjaajan vapaan sijaisuus - Ilmajoen kunta

Ilmajoen kunta hakee perheohjaajan vapaan sijaista ajalle 1.2.2020 - 30.11.2020.

Perheohjaaja toimii Ilmajoella kolmen perheohjaajan ja lapsiperheiden kotipalvelun tiimissä. Työn tukena on tiiviisti perhepalveluiden ja lastensuojelun sosiaalityöntekijät sekä sosiaaliohjaaja. Työntekijät osallistuvat oman työn kehittämiseen ja ovat kiinteästi mukana sosiaalipalveluiden kokonaisuudessa. Perheohjaaja työskentelee perhetyön eri muodoissa sekä lastensuojelun että sosiaalihuoltolain mukaisissa asiakkuuksissa. Perheohjaaja voi osallistua myös palvelutarpeen arviointiin työparina. Aikaisempi kokemus lastensuojelusta ja perhetyöstä katsotaan eduksi. Perheohjaajille on järjestetty oma säännöllinen työnohjaus.

Kelpoisuusvaatimuksena perheohjaajan työhön on lain sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) 3 § ja 8 § mukainen oikeus toimia sosiaalihuollon ammattihenkilönä. Valitun on myös esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Työaika on 38,75 h/viikko ja sijaisuudessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Tehtävä voi olla myös osa-aikainen, 60-80 % työajasta. Valitun tulee ennen sijaisuuden vastaanottamista esittää Ilmajoen kunnan työterveyshuollon antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi (työavain 271353) perjantaihin 24.1.2020 klo 14.00 mennessä. Mikäli sähköinen hakemus ei ole mahdollista, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteella: Ilmajoen kunta, Perusturvalautakunta, PL 23, 60801 Ilmajoki. Kuoreen merkintä "Perheohjaajan sijaisuus". Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta. Alkuperäiset todistukset tarkistetaan haastateltavilta.

Lisätietoja

http://www.ilmajoki.fi

Tutustu työnantajaan

Sosiaalijohtaja Tytti Luoto, puh 044 4191 250 tai sähköpostilla tytti.luoto@ilmajoki.fi

Ilmajoen kunta, Sosiaali- ja terveysosasto
Osoite: Ilkantie 18, 60800 Ilmajoki

ILMAJOKI on kehittyvä yli 12.000 asukkaan kunta Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoen seudulla. Ilmajoki tunnetaan monipuolisista koulutuspalveluista, kulttuurista, urheilusta ja yrittäjyydestä. Ilmajoelta löytyy luovaa leikkisyyttä, nuijamiesten voimaa ja kättä pirempää tulevaisuuden tekijöille. Entisestä emäpitäjästä on kehittynyt aktiivinen asuinkunta - turvallinen paikka omalle väelle, kunnon kumppani naapureille ja toisenlainen paikka turisteille. Eikä tilastakaan tee tiukkaa, kun horisontissa näkyy Suomen lavein lakeus - Kyrönjoen Alajoki.