Perhepäivähoitaja - Laitilan kaupunki

Perhepäivähoitaja - Laitilan kaupunki

Laitilan kaupunki hakee omassa kodissa työskenteleviä perhepäivähoitajia (3kpl) toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Ensisijaisesti perhepäivähoitokotien tulee olla keskustan lähettyvillä.

Kotona tarjottavan perhepäivähoidon ryhmään voidaan sijoittaa 4 kokopäivähoidossa olevaa lasta, hoitajan omat alle kouluikäiset mukaan laskettuna. Perhepäivähoitajan työ on itsenäistä, omassa kodissa tehtävää kasvatus-, hoito- ja opetustyötä. Toiminnassa noudatetaan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa. Kodin tulee olla hyväksytty varhaiskasvatusjohtajien toimesta perhepäivähoitajan toimintaan sopivaksi ennen tehtävässä aloittamista.

Kelpoisuusehtona tehtävään on perhepäivähoitajan tutkinto tai muu alalle soveltuva koulutus. Edellytämme valittavalta henkilöltä kykyä työskennellä aktiivisesti ja vastuullisesti yhteistyössä lasten vanhempien, työyhteisön sekä mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Edellytämme sujuvaa suomenkielentaitoa.

Työaika 40 h/ viikko.

Tehtävän täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Hakemukset tulee jättää ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.

varhaiskasvatusjohtaja Taija Jalonen puh. 044 585 6806, taija.jalonen@laitila.fi
varhaiskasvatusjohtaja Piipa Nivola puh. 040 715 7841, piipa.nivola@laitila.fi

Laitilan kaupunki, Sivistystoimi, Varhaiskasvatus
Osoite: Keskuskatu 30, 23800 Laitila

Laitila on viihtyisä kaupunki Varsinais-Suomessa valtatie 8 varrella lähellä Turkua ja Raumaa.
Laitilan kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan